Daglig leder i K. Lund AS og styreformann i Rørentreprenørne, Torkild Korsnes Foto: Anette Ramstad, RørNorge

– Absurd tanke at man kan få sentral godkjenning uten faste ansatte fagarbeidere

DiBKs tolkning er et brudd med den norske modellen:

0

Innføring av nullkrav til ansatte fagarbeidere ved søknad om sentral godkjenning bryter markant med flere sentrale elementer i norsk byggebransje og den norske modellen. Daglig leder i K. Lund og styreformann for Rørentreprenørene, Torkild Korsnes, mener signalene fra DiBK setter hele byggebransjen i revers.

Innføringen motvirker også direkte den innsatsen som gjøres for å rekruttere flere norske ungdommer til byggfagene.

Byggebransjen har vanskeligheter med å utdanne ungdom til yrkesfagene. Med Direktoratet for Byggkvalitets tolkning om å fjerne krav til ansatte med fag- eller svennebrev hos ansvarlig utførende ledd sender man negative signaler til norsk ungdom.
Dette sier Torkild Korsnes, styreformann for Rørentreprenørene  og daglig leder i K. Lund AS.

Bakgrunnen er at det etter  1. oktober 2017 er mulig for foretak med faglig ledelse og med utdanning på ingeniørnivå å få sentral godkjenning som utførende uten å ha egne ansatte med fag-, svenne- eller mesterbrev.

– At man kan få godkjentstempel fra Direktoratet uten for eksempel en eneste fast ansatt rørlegger er en absurd tanke. Tolkningen legger jo direkte opp til enda mer bruk av innleie enn vi allerede har, og tolkningen bryter markant med byggenæringens bærende prinsipp om at vi i hovedsak skal ha fast ansatte fagarbeidere, sier Korsnes.

En virksomhet uten egne fagarbeidere kan heller ikke ta inn lærlinger, og dermed slår man beina under et annet av byggenæringens bærende prinsipper, nemlig en god lærlingordning.

–  Tolkningen legger til rette for et prosjektsamfunn der faglærte og/eller ufaglærte håndverkere kalles inn etter behov. Det er å sette hele byggebransjen i revers.

Dersom man fjerner seg fra hovedregelen om fast ansatte, vil man også fjerne seg fra det gode partssamarbeidet som står så sterkt mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i norsk arbeidsliv, der man har hatt felles mål i skiftende konjunkturer, sier Korsnes.

Man mister også muligheten til å bygge sterke fagmiljøer og kvalitetsbevisste kulturer i bedriftene dersom fagarbeiderne fortolkes bort.

– Å bygge krever ferdigheter, erfaring og fagkunnskap. Ingenting er ferdig før det er bygget. Nå sier man i praksis at håndverkerkompetansen ikke er nødvendig, selv om alle som har hatt befatning med virkeligheten vet at det kreves praktisk erfaring og kunnskap for å bygge med god kvalitet.

Det er på tide at Direktoratet endrer dette og det haster, for de er i ferd med å rive vekk grunnlaget for en verdifull samling av dyktige håndverkere, sier Korsnes.