Fagsjef utdanning og rekruttering Are Skaar Nielsen hos Rørentreprenørene Norge. Foto: Rørentreprenørene Norge

8 av ti foreldre er positive til at barna velger yrkesfag

Norstat har gjennomført en undersøkelse på vegne av Rørentreprenørene Norge:

0

8 av 10 foreldre med barn under 20 år er positive eller svært positive til at egne barn velger en yrkesfaglig retning (79%). Det viser en representativ undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Rørentreprenørene Norge.

– Endelig ser det ut til at stadig flere får med seg at etterspørselen etter unge med fag- og svennebrev vil være stor i årene fremover. Vi vet at foreldres meninger veier tungt i valg av utdanning. Derfor er det viktig at foreldre kjenner mulighetene og at de ikke har forutinntatte holdninger, sier fagsjef utdanning og rekruttering Are Skaar Nielsen hos Rørentreprenørene Norge.

Undersøkelsen viser videre at det er langt flere som mener yrkesfagene har fått økt status enn lavere status i løpet av det siste året. 34 prosent svarer at de opplever at yrkesfagene har fått økt status det siste året, mens 10 prosent mener fagenes status har blitt lavere. 4 av 10 mener det ikke har vært noen endring i status i perioden.

Spennende å bidra til klima- og energimål

Kompetansereform og løft for yrkesfagene er viktig for fremtidig verdiskapning. NHOs kompetansebarometer som ble presentert i høst viser at 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov. I Rørentreprenørene Norge tror man fokus på gode framtidsmuligheter er viktig for rekrutteringen. Samtidig opplever de at byggenæringens fokus på bærekraft har stor appell.

 

– Unge i dag er opptatt av å bidra til utvikling av miljøvennlige løsninger. I dag handler mange byggfag om utvikling av mer bærekraftige løsninger i praksis. Det oppleves som meningsfullt for mange, mener Skaar Nielsen.

 

Det er i høstsemesteret og tiden frem mot jul at mange viktige beslutninger knyttet til utdanning tas. Rørentreprenørene Norge benytter derfor anledningen til å minne om at en yrkesfaglig retning kan være et godt valg for dem som liker å skape konkrete resultater.

Grunner for å velge yrkesfag:

·         Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningene fra NHOs bedrifter.

·         Flere av yrkesfagene er viktige i det grønne skiftet.

·         Yrkesfag gir mange valgmuligheter.

·         Yrkesfaglig bakgrunn er et godt utgangspunkt for å etablere egen virksomhet.