John Tveiten med hovedavtrekksvifte, som er en aksialvifte fra Parlock tilpasset eksterende rammer.

– Sparer mye på gjenbruk av kanaler

Oppgradering av ventilasjonsanlegg

0

Høgås Teknologipark oppgraderer ventilasjonsanlegget til moderne standard med behovsstyrt ventilasjon, varmegjenvinning og avansert styring. Men i stedet for å rive alt og begynne fra null satser Jonn Tveiten i Bygg-Tech på å tenke ressursutnyttelse. Resultatet blir litt mere forundersøkelser, planlegging og skreddersøm, men til syvende og sist et langt rimeligere anlegg å bygge.

Eksisterende kanalanlegg
Mange byggherrer er ikke klar over mulighetene som ligger i eksisterende ventilasjonsanlegg, og følger ofte rådet om å rive ut alt og bygge alt nytt.
– Det er ikke tvil om av varmegjenvinnere, vifter og automatikk har vært gjennom en enorm utvikling de siste årene, så der skifter vi som regel ut rubbel og bit. Men selve kanalanlegget og eksisterende viftehus er ofte fullt brukbart, og vi forsøker alltid å sjekke ut muligheten for å bruke eksisterende anlegg, sier Tveiten.

Saken fortsetter under bildet:

Ole Petter Tveiten ved Byggtech Notodden har gode erfaringer med gjenbruk av kanalanlegg, her befinner han seg innvendig i anlegget ved Høgås Tekonoligipark

I tilfellet ved Høgås Teknologipark er kanalanlegget av god kvalitet. Selv om anlegget blir bygget om totalt ,er det mulig å tilpasse og modifisere slik at det hele blir samstemt.

– Å tenke gjenbruk er ofte ikke førstevalget for rådgivende aktører, da dette fordrer større forundersøkelser med mer. Denne øvelse er helt avgjørende, og derfor har de ikke så lett for å anbefaler dette. Vi har imidlertid nødvendig fagkunnskap, lang erfaring ,verksted ,og kan lage våre egne spesialtilpassede løsninger der nytt møter eksisterende, sier Tveiten.

Krever kunnskap
For Tveiten er det svært hyggelig å hjelpe kunden å spare penger, men gjenbruk har også en dypere dimensjon.
– Det handler om fagkunnskap og respekt for merverdien som alt er tilstede, og mye om ren fornuft, i tilfellet ved Høgås er det bygget solid og romslig, og for en som har fagkunnskap er det ikke så komplisert, sier Tveiten, som refererer til en rekke publikasjoner der Sintef peker på mulighetene for gjenbruk av kanaler.

Saken fortsetter under bildet:

Ole Petter Tveiten viser en utvendig gjenvinner med styring.

Det tidligere anlegget var basert på avtrekk og omluft. Nå blir det et moderne anlegg med varmegjenvinning og avansert styring med SD. Det bygges inn en horisontal  roterende varmegjenvinner fra Klingenburg på fire meter i diameter og fire uavhengige ventilasjonsgrener omkring i bygget.
– Vår leverandør BS-Teknikk ved Gunnar Børsan har utstrakt kompetanse ved ombygging av automatikk og er en god medspiller i planlegging og gjennomføring av automasjon i gamle anlegg, sier Tveiten.

Vifter viktige
Det eksisterende anlegget stammer fra 1974 og bygges nå opp etter en brann.
Anlegget skal kunne flytte 65 000 kubikkmeter luft i timen. Ventilasjonsanlegget bygges slik at det skal kunne håndtere fullt belagte lokaler.

– Anlegget hadde fire avtrekksvifter er tre av disse var bare hjelpevifter som jobbet mot en hovedvifte, forklarer Tveiten. Hele innmaten i hovedavtrekksvifte ble plukket ut og en ny aksialvifte ble innmontert i eksisterende viftemantel til en energioptimal behovstyrt vifte som blir styrt av summen av behovet for tilluft fra fire tilluftsaggregater med nye kammervifter som styres via signaler fra CO2/tepfølere i romsoner.
– Jeg vil også nevne at hele inntaket av friskluft er ombygd med både et grovfilter og en posefiltervegg for og sikre et godt inneklima.
Varmegjenvinningen økes eller senkes etter behov ved hjelp av regulator. Det skjer ved og øke eller senke hastigheten på den roterende gjennvinneren.

– Vi bruker gjenvinneren også hvis utetemperaturen er høyere enn innetemperaturen, vil drift av den roterende gjenvinner medføre at det overføres kjølende effekt fra avtrekksluft til innblåsningsluften, sier Tveiten.

Moderniseringsbehov
– Mange næringsbygg har et stort moderniseringsbehov. Moderniseringen bør fortrinnsvis gjøres med miljøriktige og lønnsomme tiltak som både reduserer energibruken, bedrer inneklima og produktivitet og gjør bygget mer attraktivt for bruker/leietaker. Vår oppgradering med ny varmegjenvinner betyr en oppgradering fra tradisjonell konstant luftmengde ventilasjon til energi- optimale behovsstyrt ventilasjon. Gjenbruk av eksisterende ventilasjonskanaler vil være en forutsetning for og nå nasjonale og europeiske mål om redusert energibruk og klimautslipp fra eksisterende byggningsmasse i fremtiden.

– Det ligger store potensialer i gamle bygg, både når det gjelder konstruksjon, arkitektur og faktisk også i ventilasjonsanlegg, understreker Tveiten.

Leverandøren Parlock i Hokksund som har levert både vifter og varmegjenvinner er ofte involvert i rehabiliteringsprosjekter.

– Vi ser i oppgangstider en tendens til å skrote det meste, mens det i tider med litt tøffere marginer er en interesse for rehabilitering. Det er viktig for byggherre å prate med de rette entreprenørene, de som er faglig dyktige og evner å finne måter å spare på, det er ofte mye å spare, sier Carl Axel Sandberg hos Parlock.

Prosjektet får også støtte fra Enova, ved nettopp å tenke gjenbruk og bærekraft.