– Naturlig og hybrid ventilasjon er naturlige virkemidler når vi snakker om forenkling, sier rådgiver Arne Førland-Larsen i Grønn Byggallianse. Foto: Hilde Kari Nylund

Slik kan du forenkle tekniske anlegg

Enklere tekniske anlegg kan være løsningen for å unngå kompliserte og kostbare løsninger med krevende drift. Men hvor mye kan du forenkle og når? Grønn Byggallianse vet råd.

0

Interessen for enklere tekniske løsninger er på vei opp, ikke minst blant byggeiere og arkitekter. De var godt representert på seminaret Less is more? på Litteraturhuset i Oslo 3o mars. 
– Mange av våre medlemmer er frustrerte fordi de opplever at avanserte tekniske anlegg som skal gi lav energibruk og godt inneklima, ikke alltid fungerer som de skal, sa daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse, som arrangerte seminaret sammen med forskningsprosjektet Naturligvis.
– Vi tror at forenklede systemer kan være en løsning i mange tilfeller, sier Bramslev.
 
Fra 2226 til full VAV
Derfor har Grønn Byggallianse nå lansert et tipshefte og en veileder om mulige veier til enklere tekniske anlegg. Rådgiver Arne Førland-Larsen presenterte resultatene på seminaret. Noe av inspirasjonen har vært et ekstremt eksempel på forenkling: 2226-bygget i Lustenau i Østerrike. Det har verken systemer for oppvarming, kjøling eller mekanisk ventilasjon.(Se egen sak som beskriver 2226 og muligheter for norske varianter – 2226 – ekstrem forenkling ).
 
– Dette er et ekstremt eksempel, men vi kan ha grader av forenklingstiltak på en skala fra 2226 til løsninger med balansert ventilasjon og dynamiske ventiler, sier Førland-Larsen. Han understreker at bygningsgeometri er avgjørende for å lykkes med forenkling, spesielt for de mest ekstreme variantene.
 
Energibruk og kostnader
Grønn Byggallianse har satt opp fire eksempler på løsninger for en bygningsmodell med passivhuskvalitet: Naturlig ventilasjon, to hybride løsninger med litt ulik konstant luftmengde,  og en tradisjonell, avansert VAV-løsning med dynamisk ventil.
Beregninger for disse løsningene viser at:
·        For termisk inneklima gir de tre første alternativene større variasjon enn det fjerde, og krever at brukeren tilpasser påkledning. Men alle alternativene tilfredsstiller forskriftskrav til termisk inneklima.
·        For energibruk er forskjellene små: – Med reelle forutsetninger får vi stort sett samme energibruk, opplyser Førland-Larsen. (Det vil si ikke normerte verdier fra NS3031).
·        De forenklede tekniske systemene har lavere årskostnad (30-50%), på grunn av lavere investering og lavere driftskostnader.
 
Må vurdere kompleksitet
Teknikken forsvinner ikke med naturlige ventilasjonsløsninger med automatisk lufting.
– Antall automatikk-komponenter er stort sett likt, forteller Førland-Larsen. De har også vurdert kompleksiteten for de ulike løsningene.
– Driftsansvarlig har ofte ikke kompetanse til å gå inn i tekniske systemer. For å si det enkelt: Det er lett å se en lyspære som ikke fungerer, men ikke et VAV-spjeld som ikke virker, sier Førland-Larsen. Dessuten er ofte tekniske anlegg skjult, noe som gjør jobben enda vanskeligere. Samlet kompleksitet vurderes som lavere for de tre første alternativene enn for en tradisjonell, avansert VAV-løsning. 
 
Må tilpasses prosjektet
Hvor langt ut på denne forenklingsskalaen kan du gå i et konkret prosjekt? Og bør du gjøre det? Det avhenger av mange parametere, som andel glassareal, forholdet mellom romdybde og romhøyde, intern varmebelastning, brukstid og mulige romtyper. Forutsetninger for de tre forenklingsalternativene er oppsummert i tipsheftet som du kan laste ned fra Grønn Byggallianses nettsider. Der finner du også veilederen Avanserte versus enkle tekniske systemer.
– Grad av forenkling må tilpasses det enkelte prosjekt – det er veldig viktig, understreker Førland-Larsen.