Det er populært å studere til mesterbrev i Spania, og erfaringen viser at studentene oppnår gode resultater.

Rørleggermester: 11 ukers kurs i Spania er populært

Neste oppstart i Spania er 5. januar 2017

0

Rørleggermester: Mange rørleggerlærlinger har innerst inne en drøm om å bli mester når svennebrevet er på plass. Men hvordan og hvor tar du mesterutdanningen? Et stikkord er; Spania. Og for deg som er klar, nå er det på tide å søke, hvis du vil til Spania i januar.

Bård Reidar Førre som er ansvarlig for spaniastudiene forklarer at nettopp Spania er et ettertraktet sted å ta mesterutdanningen.

-Studiet i Spania gir hele mesterbrevutdanningen, med samme pensum og fagplan som hjemme i Norge.

Han legger til at mesterutdanningen hjemme i Norge er basert på kveldsundervisning, hjemmelekser, prosjektoppgaver og skolearbeid – i tillegg til jobben. Eventuelt nettbasert undervisning.

-Spaniamodellen er en helt annerledes måte å ha skole på. Du forlater hjem og jobb og har studentrollen som hovedfokus i 11 intensive uker. Du lærer og utvikler deg på heltid, sammen med gode kolleger, sier han.

At vinter i Spania er annerledes enn vinter hjemme pleier heller ikke å være et problem, føyer han til. Studiene foregår nemlig i januar, februar og mars.

-Mester i Spania benytter samme fagplan og lærebøker som når du tar utdannelsen ved Folkeuniversitetenes Mesterutdanningstilbud i Norge. Men, i Spania har vi flere undervisningstimer, mer personlig veiledning og oppfølging og forventning om mer egeninnsats enn hva som er vanlig hjemme, sier Førre.

-Ukene i Spania innebærer altså mye jobbing og er basert på effektivt samspill mellom elever og lærere, understreker han.

Han påpeker at pensum er jobbrelatert, og prosjektoppgavene (per gruppe) er helt sentrale i utdannelsen.

-I oppgaven tar studentene utgangspunkt i eget firma eller jobbsituasjon, og dette jobbes det med hele veien gjennom oppholdet. Dette sikrer at alle får, og dokumenterer erfaring, med pensum.

Førre sier at arbeidet med prosjektoppgaven startes umiddelbart, og bruk av egen PC og kontorstøttesystemer som Word, Excel og Powerpoint er helt sentrale. Dermed trenes og utvikles både nyervervet kunnskap og forståelse, fagkompetanse, samarbeidsegenskaper og datakompetanse.

-Motivasjon og egeninnsats er grunnleggende faktorer for suksess når du tar denne utdannelsen. Hver porsjon med skoletimer gir grunnlag for utvidet jobbforståelse og stimulans til neste økt med egeninnsats. Kandidatene lærer på mange måter “å løfte seg selv etter håret”. Samlet er dette sentral kompetanse – ikke minst når mesterbrevet er på plass og man skal praktisere å være arbeidsleder hjemme.

Skoledagene i Spania starter med avtalt hjemmearbeid sammen med de andre i gruppen. Selve undervisningen skjer på ettermiddagstid, fra kl 15, utgjør i snitt ca 20 timer per uke, og foregår på Den norske skolen i Alfaz Del Pi.

Når skoledagen er over, har man fri, i stedet for lekser. Disse gjøres neste dag, før man igjen går på skolen.

I løpet av perioden i Spania gjennomføres mange prøver, inkludert prøveeksamen. Dette gir elever og lærere signaler om den enkeltes status. Når noen strever, legger lærerne til ekstra veiledning og støtte. Dette er en viktig del av Mester i Spania-konseptet, understreker Førre.

Selv om tidligere deltakere rapporterer om intensivt opplegg og mye å gjøre, får elevene tid til adspredelse og opplevelser. Dette er med på å krydre oppholdet, samtidig som det gjør den enkelte bedre i stand til å absorbere og lære, mener Førre.

Mesterutdanningen består av to deler, som intensiv heltidskole i Alfaz Del Pi i Spania, på 2 x 11 uker. Mesterstudentene kan alternativt ta den ene delen i Spania og den andre hjemme.

Del 1, BEDRIFTSLEDELSE (tidligere kalt  Etablering og ledelse) i Spania avsluttes  med eksamen i Spania, og er obligatorisk for alle som vil ta mesterutdanning. Modulen er også åpen for andre som ønsker bedriftslederutdanning.

Del 2, FAGLIG LEDELSE, tilbys kun for byggfagene i Spania. Etter 11 uker med skole og fullføring av prosjektoppgave i Spania, tar byggfagstudentene sin eksamen hjemme i Norge i slutten av mai – ved sin nærmeste Folkeuniversitetsavdeling eller ved FU Vestlandet i Haugesund.

Neste oppstart av mesterutdanning i Spania er 5. januar 2017, se mesterspania.no

For å bli mester og ta mesterutdanning må du være myndig og bosatt i Norge og ha svennebrev/fagbrev i rørleggerfaget. Til sammen må du ha minst seks års praksis i faget, alternativt to års praksis etter svenneprøven. Og selvfølgelig må du bestå fagets mesterprøve og til slutt få innvilget søknad om mesterbrev fra Mesterbrevnemnda.

 

Mesterstudier under palmene i januar og februar.
Mesterstudier under palmene i januar og februar.
Folkeuniversitets mesterutdanning på Vestlandet og i Spania: Rørleggermester Alf Kristian Kvalevåg (t.v) og Bård Reidar Førre som er ansvarlig for spaniastudiene.
Folkeuniversitets mesterutdanning på Vestlandet og i Spania: Rørleggermester Alf Kristian Kvalevåg (t.v) og Bård Reidar Førre som er ansvarlig for spaniastudiene.
Dyp konsentrasjon er nødvendig alle dager under oppholdet i Spania for å sikre seg mesterbrevet.
Dyp konsentrasjon er nødvendig alle dager under oppholdet i Spania for å sikre seg mesterbrevet.