Fra utdelingen i laugsalen til Oslo Håndverks- og Industriforening. Fra venstre, Oldermann Helge Ranheim (til venstre) Håvard Østreng, Kristoffer Robin Markussen Reitan, Martin Andersen, Hamad Sharif og Christian Emmanuel Signebøen.

Nye rørleggermestere i Oslo

Oldermannen: - Medlemmene er opptatt av rørfagets utvikling.

0

Nylig fikk fem rørleggere i Oslo mesterbrevet som bevis på at de nå kan kalle seg rørleggermestere. Under en høytidlig seremoni i laugssalen til Oslo Håndverks- og Industriforening vanket det mange lovord fra både Oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Helge Ranheim og leder for Mesterbrevnemda, daglig leder, Johanne Wulfsberg-Gamre.

Wulfsberg-Gamre og Ranheim stod også for selve overrekkelsen av mesterbrevene i ærverdige laugsalen.

De nye rørleggermesterne i Oslo er, Håvard Østreng, fra Heideinreich, Kristoffer Robin Markussen Reitan, fra Oras AS, Martin Andersen, fra Tanga VVS & Miljø, Hamad Sharif. GK Rør, og Christian Emmanuel Signebøen, fra Caverion. Jacob Risjord, og Are Hagen Lepsøy fra Caverion var ikke tilstede under utdelingen.

Må hylle de som satser
Oldermann i Oslo Rørleggerlaug, Helge Ranheim mener en slik utdeling er viktig av flere hensyn.
– Vi må sette pris på de rørleggerne som velger denne veien. Det er viktig å gi påskjønnelse for at man ønsker å tilegne seg mer kompetanse. Mesterbrevet er en videreføring av den faglige biten man får gjennom fagutdanningen, og gir hver enkelt en betydelig kompetanseheving. Disse guttene får et hav av muligheter når de nå kan kalle seg rørleggermestere, påpeker Ranheim.

Er med på å løfte bransjen
Oldermannen i Oslo Rørleggerlaug understreker at mye handler om den faglige delen i bransjen om dagen.

– Medlemmene i Oslo Rørleggerlaug er veldig opptatt av rørfagets utvikling. Vi må ha en mening om hvordan vi skal jobbe på både kort og lang sikt, og prøve å finne nye plattformer, hvor vi kan formidle våre synspunkter. Bransjen trenger kraftfulle stemmer inn mot de som bestemmer og setter rammebetingelsene. Vi må vise at vi har kompetansen som skal til for at vi blir hørt og får gjennomslag for våre meninger og argumenter. Det beviser disse guttene her i kveld at vi har og kan, gjennom mesterbrevet. De bidrar til å løfte rørbransjen.

Burde vekte kompetanse annerledes
Ranheim påpeker at skal man få enda flere mestere, og ikke minst se at kompetanseheving lønner seg, burde man vekte kompetanse annerledes i forbindelse med anbud og prosjekter.
– I dag er det mye diskusjon rundt tiltaksklasser hvor temaet er om nok erfaring skal kompenseres i forhold til høy utdanning osv. Dette er ikke bra for vår bransje, sier Ranheim.

Han mener at rørleggervirksomheter som har folk med høy kompetanse, mye erfaring, og mestere, burde få mer anerkjennelse og bedre betalt ovenfor entreprenører, private – offentlige utbyggere, og byggeiere.

– Det kan være et virkemiddel for å luke vekk useriøse aktører, samt gi de som satser på skikkelig fagkompetanse en fordel. Det driver bransjen fremover, og hever statusen. Vi trenger norske håndverkere som leverer godt håndverk og kvalitet. Det tror jeg er veldig viktig for at bransjen skal bli bedre.

– Det er spesielt hyggelig å se disse guttene som tar dette seriøst og investerer i fremtiden og kunnskap. De bidrar til å løfte oss som bransje. Så all ære til de nye mesterne, påpeker Ranheim til slutt.