UltraLink - ny teknologi for å måle luftmengde og temperatur uten økt trykkfall i kanalanlegget

Ny teknologi fra Lindab

Introduserer ny energibesparende målemetode for luftmengde og temperatur i kanalanlegget.

0

På VVS-dagene i Lillestrøm, 19 til 21. oktober viste Lindab Norge frem sitt siste produkt innen inneklimaløsninger. Ultralyd benyttes som målemetode for luftmengde og temperatur. Produktet krever ikke komponenter som gir trykkfall i kanalanlegget. I stedet får du fri luftstrøm uten økt trykkfall – som gir helt unike fordeler med tanke på energieffektivitet, forenkling og rengjøring.

EU har som klimamål at energiforbruket skal ned med 20 prosent innen 2020. I bygg- og eiendomsbransjen er det stort fokus på energieffektivitet, men ettersom energiforbruket fortsatt er alt for høyt kreves det nye teknikker og bedre løsninger for å lykkes med dette ambisiøse målet. Økt fokus på energibesparing fører til at det kreves ventilasjonssystemer med lavere og lavere trykk. Dette skaper et behov for måleinstrumenter og metoder som gir høy grad av nøyaktighet også ved lavt trykk. UltraLink som er produktets navn, kommer til å bli en viktig komponent fordi produktets energifordeler er på linje med klimamålene og kan bidra til at de oppfylles.

Driver utviklingen av nye løsninger
Lindab har lenge vært ledende i utviklingen av energieffektive løsninger. Nå introduseres en unik og energibesparende målemetode for luftmengde og temperatur i kanalanlegget. Målingen utføres med ultralydsensorer. Dette innebærer at komponenter som kan være til hinder i kanalsystemet kan unngås.

– UltraLink bygger på ultralyd med sensorer. Dette gir fri luftstrøm uten økt trykkfall. Den nye metoden gir bedre og mer nøyaktige målinger enn tradisjonelt ventilasjonsutstyr, sier Mads Redigh Karlsen, markedssjef for ventilasjon i Lindab Norge.

Viktig komponent i fremtidens inneklimaløsninger
– I morgendagens inneklimaløsninger kommer UltraLink til å bli en viktig komponent fordi produktet gir oss mulighet til å ha nøyaktig kontroll av luftmengder på en helt annen måte enn det vi har i dag. I fremtiden vil det gi oss muligheter til å redusere energibruk ytterligere enn det vi gjør i dag med mye mer nøyaktige målinger. Man skal heller ikke glemme at produktet bidrar til enklere vedlikehold og rengjøring, de økonomiske fordelene strekker seg derved betydelig lengre enn bare lavere energikostnader, avslutter Mads Redigh Karlsen.