Illustrasjonsfoto

Gratis fagtreff om miljødokumentasjon av byggevarer

Hvilke krav stiller lovverket til miljødokumentasjon av byggevarer? Og hva betyr de ulike miljømerkene? SINTEF Byggforsk inviterer bransjen til gratis fagtreff om miljødokumentasjon 14. april.

0

Byggteknisk forskrift stiller en rekke krav til miljøegenskaper for bygninger og byggevarer, og til at egenskapene skal dokumenteres. Men det er ikke alltid innlysende hvordan man kan oppfylle kravene.

Ta miljøriktige og lovlige valg
Hvordan tar man de beste miljøvalgene? Skal man vurdere miljøbelastningen for en byggevare, må man blant annet vite hvordan produktet påvirker inne- eller utemiljøet gjennom emisjoner og utlekking av giftige stoffer.

Produkter som selv ikke inneholder gift, kan likevel bidra til forurensning ved at de må vedlikeholdes med giftholdige produkter.

Et annet aspekt i en miljøvurdering er produktets totale miljøbelastning gjennom levetiden, fra produksjon til avhending. På fagtreffet vil vi gi en enkel oversikt over miljøkravene til byggevarer og hvordan de kan dokumenteres.

CE-merking er ikke nok
– En utbredt misoppfatning er at produkter som er CE-merket, automatisk kan benyttes i norske byggverk. I mange tilfeller er ikke et CE-merke tilstrekkelig dokumentasjon på at byggevaren kan brukes i en bygning som skal oppfylle kravene i det norske regelverket. Vi har derfor andre ordninger for å dokumentere viktige produktegenskaper, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann ved SINTEF Byggforsk.

På fagtreffet vil vi også gi en oversikt over noen av miljømerkeordningene som finnes og når de er aktuelle. Fagtreffet er dermed spesielt aktuelt for alle som velger og kjøper inn byggevarer.

Tid og sted:
Torsdag 14. april 2016 fra kl.15:00 til 17:00
SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3 B, Oslo