– Det å rense overvann krever skikkelig modellering, forklarer Bjørgvin Thorsteinsson i Hjellnes Consult.

– Vi har mye å lære på håndtering av overvann

– Vi har mye å lære om å håndtere overvann fra land som Tyskland, Sverige og Danmark, mener Bjørgvin Thorsteinsson i Hjellnes Consult.

0