Konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

Sterkt halvårsresultat for GK konsernet

2014 var et rekordsterkt år for GK. Så langt ser 2015 ut til å bli enda bedre. Med de to første kvartalene av 2015 unnagjort, ser tallene til GK svært bra ut.

0

Ordreinngang i årets 6 første måneder er NOK 2,75 milliarder, mot fjorårets 2,10 milliarder og produksjonsverdien er NOK 2,25 milliarder mot fjorårets 1,68 milliarder. Dette skriver selskapet i en pressemelding i dag.

Samtidig viser konsernet en svært sunn drift med god lønnsomhet. Konsernets EBT er på 5,3 prosent, hvilket er noe bedre enn budsjettert.

Spesielt er det GK Norge AS og GK Rør AS i Norge som ligger et stykke foran budsjett, mens Gunnar Karlsen Sverige AB, GK Danmark AS og Ingeniørfirmaet T.QvillerAS leverer i tråd med sine planer

GK utvidet i 2014 sitt fagspekter til å omfatte elektro, og allerede midtveis i 2015 bidrar GK Elektro AS i Norge positivt til konsernets resultat.

– Det jobbes veldig godt i organisasjonen for å sikre god lønnsomhet i alt vi gjør, og vi har tatt en stadig sterkere posisjon i markedet som en ledende teknisk entreprenør og servicepartner, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

Flere store prosjekter bidrar til de sterke tallene. I Norge skal GK levere store tekniske entrepriser til blant annet et nytt LHL-sykehus ved Gardermoen, ny terminal ved Bergen Lufthavn Flesland og bydelsprosjektet Portalen på Lillestrøm, mens man i Danmark leverer rør- og ventilasjonsentreprisen til et gigantisk sykehus i Aarhus. I Sverige jobber man tett sammen med de nasjonale entreprenørene på flere store prosjekter og har i tillegg store engasjementer på service og energiforbedringsprosjekter for næringseiendom og industri.

GK jobber strategisk for å styrke sin posisjon som rådgivende og utførende teknisk entreprenør og servicepartner.

Konsernet dekker nå fagkretsen ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon og kuldeteknikk og tar stadig nye markedsandeler.