Rørentreprenørene Norge kjører workshop om TEK 15

Rørentreprenørene Norges fagsjef, energi og miljø, Eli Hermine Heyerdahl Eide skal i den nærmeste tiden ut å informere foreningens medlemmer om det nye høringsutkastet til TEK 15. Fokus er rørbransjens tilbakemelding på høringsutkastet.

0

 – Det viktigste er å informere om forslag til endringer i TEK, og konsekvenser dette vil få for rørleggerbedriftene dersom dette blir stående. Her får medlemmene mulighet til å si sin mening om forskriftsendringene, sier Heyerdahl Eide.
– Vi har en gyllen mulighet til å påvirke utfallet dersom vi kan komme med gode argumenter som favoriserer/fremmer vannbåren varme, og ber om våre medlemmer hjelp til å finne gode argumenter.

Rørentreprenørene Norge oppfordrer sine medlemmer til å møte opp og si sin mening. 

Oversikt over hvor og når finner man her:
Stavanger 8. april 13.00-15.00
Buskerud, Vestfold,
Telemark 13. april 14.00-16.00
Oslo 16. april 19.00-21.00
Trondheim 27. april 14.00-16.00
Bergen 28. april 15.30-17.30