Advokat Helge A.Tryti i advokatfirmaet Codex med ny utgave av ”Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter”. Fotomontasje: VVSforum/Per H.

Ny utgave av ”Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter”

Revisjonen kommer i dag

0

Boken er solgt i 4000 eksemplarer, et høy opplag for en så spesialisert bok.
 
-Er det kraftig markedsføring som driver frem opplagene? VVSforum spør Helge A. Tryti, i det den nye utgaven legges ut for salg.
 
-Det finnes ingen annen fagbok innen entreprise som har solgt så mye som 4.000 bøker på to år.  Det finnes i det hele nesten ingen bøker innen juridiske fag i det hele tatt som har solgt 4.000 bøker på to år. Og dette til tross for lite markedsføring, svarer han.

Han forteller at boken har aldri vært markedsført på annen måte enn gjennom egne kurs og videreformidling av de som allerede har kjøpt den, pluss drahjelp i form av medieomtale. Eneste unntak er en annonse som var i Byggeindustrien i august i år.
 
-Jeg tror at årsaken er at boken er kortfattet og representerer et sammendrag av det som finnes av litteratur. Tilgjengelig litteratur er primært laget for jurister. Min håndbok er ikke laget for jurister, men for dem som har et byggeprosjekt hvor det er en kontrakt som skal følges, sier Tryti.

 
Han mener at de ansvarlige i et prosjekt er teknisk utdannede eller har håndverksbakgrunn. De må vite de viktigste hovedreglene og de må vite nok til å forstå når de trenger mer bistand.
 
-Altfor mange driver en virksomhet der man ikke er klar over hvilke risiko man påtar seg, men før eller senere så får man en situasjon der virksomheten blir rammet fordi man ikke hadde kunnskap om formkrav i den kontrakten man har signert på, sier Tryti.

-Jeg mener at alle som har en eller annen ansvarlig posisjon i et byggeprosjekt må forventes  å ha et visst minimum av innsikt i de kontrakten de skal håndtere. Bokens 120 sider med tekst representerer det minimum jeg mener alle som påstår å drive forsvarlig må kunne.  Det gjelder for eksempel valg av NS 8405 i stedet for NS 8406. Hvilke kontrakt skal man ha med en innleid byggeleder eller man leier inn for prosjektering. Kjøper en entreprenør inn byggevarer uten kontrakt har leverandøren bare to års reklamasjonsansvar, men entreprenøren har 5 års ansvar.  Bestiller entreprenøren varene etter NS 8409 har leverandøren like mye ansvar for reklamasjoner overfor entreprenøren som entreprenøren har overfor sin byggherre, påpeker han.

-Etter 30 år i bransjen har jeg sett mange konkurser som følge av at entreprenøren ikke kjente innholdet av kontrakten eller ikke forstod innholdet. De fleste konkurser skjer ikke fordi man har dårlig omsetning eller dårlig dekningsbidrag, men fordi man fikk seg en overraskelse man ikke hadde regnet med. En slik typisk overraskelse er manglende forståelse av kontrakten, sier Tryti, og legger til:

-Jeg mener at ved å lese disse 120 lettleste sidene vil han i stor grad sikret seg mot at man ikke skjønte risikoene.

-Fordi boken er pedagogisk lagt opp i kombinasjon med at den er basert på «Need to know» er den også blitt tatt inn som pensum på en rekke studier. Det gjelder blant annet landskapsarkitekter og landskapsingeniører på universitet på Ås, Mesterfagskolen, Norsk Eiendomsinstitutt sin Prosjektlederutdannelse (30 vekttall), tekniske fag på noen distriktshøyskoler, flere fagskoler m.v.
 
Tryti forteller at Codex har undervisning ved noen skoler, og at de hvert halvår gjennomfører kontraktseminaret Enterprise. Dette er et åpent seminar som går over to dager og som er en systematisk og noe utvidet gjennomgang av det som fremgår av boken.

Fakta om boken ”Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter” på advokatformaet Codex´hjemmeside