Illustrasjonsfoto: VVSforum/Pixabay/Medialimages

Fortsatt rimelig gode tider i bygg- og anleggsnæringen

Nye prognoser for byggenæringen

0

På landsbasis har sterkere nedgang i igangsettingen av private næringsbygg enn antatt blitt kompensert av at både boligbygging og igangsettingen av offentlig bygg har overrasket positivt. Og som forventet er anleggsmarkedet i vekst.

SSBs sesongjusterte produksjonsindeks for 1. og 2. kvartal viste riktignok en liten nedgang i byggproduksjonen i forhold til de to siste kvartalene i 2014, men en økning i forhold til 1. og 2. kvartal 2014. Anleggsproduksjonen økte sterkt i forhold til 1. og 2. kvartal 2014, men var omtrent uendret i forhold til de to siste kvartalene i 2014.

Det ventes at den sesongjusterte byggproduksjonen vi ligge litt over 2014-nivået også i resten av året, men det blir neppe noen vekst gjennom 2015. Nivået i 4. kvartal vil altså være omtrent som i 1. kvartal.

SSBs ordrestatistikk, som også inkluderer eventuelle prisøkninger, viser vekst i verdien av tilgangen på nye byggeordrer i 1. kvartal (tall for 2. kvartal var ikke kommet når dette skrives). Samlet økning fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2015 var 4 %. Boligbyggerne hadde gleden av 20 % økning. For andre bygg var det nedgang.

SSBs månedlige byggearealstatistikk viser god vekst i gitte igangsettingstillatelser til boliger i 1. halvår sammenliknet med 1. halvår 2014. Økningen var på 9 % Gitte igangsettingstillatelser til nytt yrkesbyggareal gikk ned med 5 %. 

Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for BA-markedet, i lys av oppdatert informasjon om byggeaktiviteten i 2015 og den økonomiske utviklingen.

Rapporten utgis i samarbeid med Prognosesenteret AS. BNLs markedsrapport med prognoser kommer ut to ganger i året (mai/juni og november).

Mellom de to hovedrapportene utgis det to konjunkturrapporter (august/september og februar). Rapportene utarbeides i samarbeid med Prognosesenteret AS.