Enklere å velge energivennlige filtere

Den opprinnelige energimerkeordningen for ventilasjonsfilter, Eurovent 4/11, ble vedtatt av Eurovent våren 2011. Med energimerket på plass, fikk også ventilasjonsfilter sitt eget energimerke på lik linje med brune- og hvitevarer. Tidligere i vinter kom Eurovent 4/21 som gjør det enda enklere å velge de mest energieffektive filtrene på markedet.

0

– Endringen innebærer endring av både energiklasser, og ikke minst en endring av grenseverdiene. I praksis er det nå svært få ventilasjonsfilter som greier å oppnå den beste energiklassen, påpeker Tormod Sperstad i Interfil.

Seks energiklasser
Eurovent 4/21 deler ventilasjonsfilter inn i seks energiklasser. A+ er den beste, og produkter i denne klassen har derfor det laveste energiforbruket. Ventilasjonsfilter med det høyeste energiforbruket har energiklasse E.

Det er kun ventilasjonsfilter i filterklasse M5, M6, F7, F8 og F9 som kan energimerkes i henhold til klassifiseringen.

Slik beregnes energiklassene

Det er fem faktorer som blir brukt som grunnlag for å beregne hvilken energiklasse filtrene ender opp i:
• filterklasse
• trykkfall
• luftmengde
• virkningsgrad på viften
• driftstid

Beregningen tar utgangspunkt i viktige produktegenskaper som blir målt under en standard EN 779:2012-test.

– Under den videre beregningen tas det utgangspunkt i starttrykkfall for rent filter, samt trykkfall ved bestemte støvmatingsintervall (filter blir matet med et definert teststøv under en EN 779-test). Luftmengden som det skal måles på, er 3400 m3/t (0,944 m3/s). Virkningsgraden er definert som 50 % og driftstiden er fastsatt til 6000 timer, foreller Sperstad.

Ut i fra dette er det mulig å gjøre en beregning som simulerer hvordan filteret teoretisk vil oppføre seg under reell drift, og resultatet av beregningen ender altså opp med en definert energiklasse.

Dette er grenseverdiene
Slik ser grenseverdiene ut for de ulike filter- og energiklassene:

* Mengde støv brukt som grunnlag for kalkulasjon
** Minimum efficiency

Slik ser energimerket ut
– Det visuelle energimerket for hvert enkelt produkt, er enkelt utformet. Selve energiklassen som er oppgitt nederst på merket, er selvfølgelig den viktigste informasjon på etiketten. I tillegg bør du også legge merke til «minimum efficiency», som angir hvor stor andel av partiklene filteret stopper, sier Sperstad.

EcoFlow-F7-592x592x635-10-2015