Comfort-kjeden får stor oppslutning om Teknisk forum

Comfort-kjeden var nylig samlet til fagseminar om varmeløsninger og sprinkleranlegg på Hurdalssjøen. Teknisk forum ble lansert innad i kjeden i 2014, og blir lovpriset av deltagerne som er med. I denne videoen kan du høre hva sentrale medlemsbedrifter mener om satsingen.

0