Bravida tredoblet resultatet i 2014

Bravida, som er totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester, leverte et driftsresultat på 152 millioner for den norske virksomheten, av en omsetning på 2 426 millioner kroner i 2014. I 2013 var driftsresultatet til sammenlikning 45 millioner kroner for samme periode.

0

For 4. kvartal økte driftsresultatet fra 20 millioner til 55 millioner kroner.
– Vårt oppkjøp av Otera Elektro i sommer har økt omsetningen i den norske virksomheten med 194 millioner. Den øvrige veksten har kommet fra økt arbeidsmengde i mange deler av landet. Vi er svært fornøyd med at integreringen av våre nye kollegaer har gått raskt, og at vi med et såpass betydelig oppkjøp, opprettholder en resultatmargin på over fem prosent i både tredje og fjerde kvartal, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida.

Han spår et utfordrende 2015 for bransjen.
– Utviklingen i oljeprisen, og færre nye prosjekter relatert til oljenæringen, vil ramme en del aktører i noen områder. I tillegg ser vi at kravene til rask leveranse øker og at utenlandske entreprenører nå i noen tilfeller tar med seg utenlandske tekniske installatører på samferdselsprosjekter i Norge. Dette stiller enda større krav effektiv leveranse fra bransjen. I Bravida har vi det siste halvannet året arbeidet målbevisst med å bli mer effektive. Det har gitt oss bedre forutsetninger for å vinne både de store prosjektene og serviceoppdragene, og samtidig ha en god fortjeneste, sier Bakke.

Han mener bransjen må øke marginene for å sikre et langsiktig og godt tilbud til lærlinger.
– Det er mange som i det siste har vært opptatt av fagopplæring for ungdom. For å sikre et kvalitetsmessig høyt nivå, må vi som bransjeaktører ha marginer som gjør det mulig for oss å tilby et godt opplæringsprodukt. For virksomheter med lav margin, vil lærlinger primært bli sett på som rimelig arbeidskraft. Det kan vi ikke tillatte oss, hvis vi skal bygge kompetanse hos den nye generasjonen montører. Det utdannes allerede for få montører i Norge, og hvis vi blir lite attraktive som utdanningssted vil situasjonen blir forverret fremover. I Bravida har vi planlagt å ta inn 140 nye lærlinger i år. Medarbeidere som alle får et godt utdannings- og utviklingstilbud, sier Bakke.

Bakke ser for seg en fortsatt vekst for virksomheten.
– Vi ser både på organisk vekst og vekst gjennom oppkjøp. Vi vurderer til enhver tid mulige kandidater, spesielt innen rør og ventilasjon. Våre viktigste kriterier for kjøp er selvsagt markedsposisjonen lokalt og den kompetanse som innehas av de ansatte. Vi kjøper ikke verktøykasser og biler. Derfor er vi mest interessert i større aktører i nye markeder og noen mellomstore, på steder der vi allerede har en god organisasjon selv, sier han.

Bravida-konsernet hadde en omsetning i 2014 på 12 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet ble på 705 millioner SEK. I forhold til driftsresultatet i fjor er årets 105 millioner SEK høyere.