STORE, STERKE OG LETTE. De nye XL rørene finnes som standardprodukter i dimensjonsrekken 1000-3000 mm (innvendig diameter) i ringstivhetsklassen SN4 og SN8, andre ringstivhetsklasser kan leveres som spesialproduksjon.

Wavin nå ute med extra large i DV sortimentet

Norsk Wavin utvider nå sitt leveringsprogram for overvanns- og spillvannsrør (DV) til 3 meter i diameter. Ved siden av transport av overvann og spillvann brukes XL rør i kulverter, til re-lining, i kummer og bygging av tanker.

0