– Vil se mange endringer i VVS-bransjen fremover

Varme & Bad-sjefen enig med Jonas Brennwald

0

– På mange måter henger nok VVS-bransjen litt etter. Det er tilstrekkelig å se på byggebransjen og dagligvarebransjen, som har hatt større strukturendringer både i handelsmønster og distribusjon, enn vår bransje, sier Øystein Kjellsen til www.vvsforum.no

Øystein Kjellsen tror at sterke VVS-grossister i fremtiden vil få en utvidet rolle utover distribusjon av varer til rette tid, rett sted og tid. Dette fokuset har igjen ført til at utviklingen har gått noe saktere enn i enkelte andre bransjer.
– Aktørene i vår bransje har i stor grad hatt fokus bakover i verdikjeden mot bedre priser, og ikke mot kunden, påpeker Kjellsen.

Vil se mange endringer

– Er bedre priser veien å gå?
– Vi i Varme & Bad tror ikke svaret på morgendagens konkurranse ligger i bedre priser. Prisene skal selvsagt være på riktig nivå, men vinnerne fremover jobber med egne prosesser og med å møte kundene. Vi ser at konkurransen blir stadig hardere, og med det tvinges også vi i vår bransje til å bli mer innovative og nyskapende. Jeg tror vi vil se mange endringer fremover, slik Jonas Brennwald nettopp hevder.

Utvalgte løsninger
– Jonas Brennwald mener at vi vil få større og mer robuste enheter siden det koster mye penger å drive innovasjon. Enig?

– Markedsmakt handler i stor grad om volum og det å gå i takt. I hvilken grad våre medlemsbedrifter er lojale mot leverandørene og avtalene, som er inngått på vegne av et kjedefellesskap, er helt avgjørende for hva vi sammen kan få av utvikling for å gi lokal konkurransekraft. I det ligger en erkjennelse av at ingen lykkes alene.

– Enig eller uenig?
– Vi er enige med Jonas Brennwald i at forpliktende samarbeid med færre leverandører er en måte å møte den økte konkurransen på. Dette betyr ikke nødvendigvis færre produkter, men vi er av den formening at skal man bli en skikkelig god leverandør av varer og tjenester, er det smart å bli virkelig god på utvalgte løsninger. Da blir nemlig kvaliteten bedre, og det blir færre reklamasjoner og kundene blir mer fornøyde, mener Øystein Kjellsen i Varme & Bad.