– Viktig med rene overflater i kjøleanleggene

Kjøling av bygg koster betraktelig mer enn oppvarming. Mange anlegg klargjøres nå for sommersesongen. Samtidig med justeringer, reparasjoner og utskiftinger må det ettersees at anleggene har rene overflater.

0

– Dette er en forutsetning for å få best mulig effekt på anleggene og unngå ekstra energikostnader sier Produktsjef i NorKjemi, Cand. Scient. Van Ha Doan.

Mange anlegg utsettes for ytre forurensning eller begroing
Luftforurensninger som partikler, støv, eksos og pollen danner over tid et belegg på overflatene av tørrkjølere og kjøletårn, mens sjøvannsvekslere opplever begroing. Selv et tynt belegg reduserer energioverføringen. Dette gir en dårligere effekt på anleggene og økte energikostnader. Det må gjøres rutinemessige inspeksjoner for å vurdere når det er behov for rengjøring av disse og andre anleggstyper.

Riktig kompetanse er nødvendig for å oppnå den ønskede effekten
De som skal utføre en rengjøring må ha den nødvendige kompetansen om materialer, ulike typer belegg og ikke minst valg av de riktige kjemikalier for å få det riktige resultatet. Dette er viktig for å unngå skader på materialet i anleggene, og for å fjerne mest mulig av belegget. NorKjemi har lang erfaring og den nødvendige kompetansen for håndtering av denne typen utfordringer. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål, eller vil delta på et av våre kurs innen vannbehandling, avslutter Doan.