– Vi bør begrense bruken av vann i sanitæranlegg

Mindre spylevolum i klosetter betyr mindre miljøbelastning - gir også Breeam poeng

0

–Hva er BREEAM-NOR?
Vi spør Anders Bredesen, markedssjef i Oras AS og styremedlem i Norwegian Green Building Council. Vi møtte ham sammen med Anders Nohre-Walldén, utviklingssjef i Norwegian Green Building Council (NBGC) og ansatt i Asplan Viak.

–BREEAM er et system der byggherren får poeng for alle tiltak som reduserer byggets miljøbelastning. Oppnår bygget et visst antall poeng (inkludert minimumskrav), får det et sertifikat som beviser at leietakeren flytter inn i et hus med høy miljøstandard. Byggherrer etterspør dette sertifikatet fordi stadig flere leietakere ber om dokumenterbare kvaliteter i bygg, og investorer krever det.

Les også:
Skeptisk Breeam-Nor standard

–Skal vi komme videre med «grønnere» næringsbygg må vi bort fra gårsdagens løsninger, fremhever Bredesen. –Det innebærer at vi ikke nødvendigvis gir poeng for allerede innarbeidede løsninger, bare løsninger som er bedre enn fortidens premieres.  

BREEAM-NOR er en av byggebransjens største dugnader noensinne, opplyser Anders Nohre-Walldén.
– Og alle er med, fra arkitekter til rådgivere, entreprenører og myndigheter. Breeam er en spydspiss inn i fremtidens byggebransje.

–Hva er det man legger størst vekt på?
–Det antas at bygninger står for 40 % av samfunnets samlede energibruk. Derfor er det energibruken som har vært viet mest oppmerksomhet i miljøregnskapet. Men også andre faktorer er viktige – og kan gi byggherren verdifulle poeng i forbindelse med BREEAM-sertifisering. En av disse faktorene er vann.

–Vann er en ressurs vi skal redusere bruken av, fortsetter Bredesen – og et sted vi kan spare vann er i klosettene. Vannet vi spyler ned med er renset og skal videre til renseanlegg. Mindre volum betyr mindre miljøbelastning. 
–Nå er det vanlig med 6 liter spylevann i klosetter, men det er gårsdagens standard, og BREEAM gir poeng for forbedring utover dette. BREEAM sier at du først får poeng når spylevolumet reduseres til under seks liter. Det har avstedkommet en del diskusjon, for det påvirker hvor lang vei vannet kan føres horisontalt. Med fire liter er det en faglig vurdering at horisontal rørlengde ikke bør overstige 4 meter med dagens typiske løsning, slik SINTEF Byggforsk korrekt påpeker.

Les også:
Spylevolum må ha rett dimensjon på avløpsrør

–Redusert spylevolum vil derfor kunne påvirke konstruksjonen bak og rørdimensjonen, og dermed helhetstanken. Det er ikke slik at et produkt er «BREEAM-godkjent», det er den anvendte løsningen i det spesifikke bygget som får poeng. Det er eventuelt rådgiveren som angir fire liter, og det er hans rolle å få dette til å fungere godt. Noen ganger er det ikke mulig å oppnå god funksjon med 4 liter og redusert rørdimensjon, men da får man heller ikke vannpoeng. Noen bygg kan få opptil tre poeng for gode vannløsninger, men får du ikke poeng for vannsparende tiltak må du få det andre steder for at totalkvaliteten skal opprettholde.  Det er totalen som teller.

Det mange muligens har oversett i denne diskusjonen, er at dette omtalte vannsparende tiltak ikke er et krav i BREEAM-NOR. Du kan selvsagt oppnå sertifisering for bygg med langt høyere spylevolum. Men skal man opp i de høyere klasser av BREEAM, må man jo prøve å innhente så mange ekstrapoeng som mulig. Og da utfordrer BREEAM dagens løsninger.

BREEAM
BREEAM er en internasjonal merkevare som er fornorsket. BREEAM-NOR bygger på norske lover og regler, slik at systemet er godt tilpasset norske forhold. På verdensbasis er Breeam stort, med mer enn 1 million sertifiserte prosjekter.

–BREEAM er et fremtidsrettet system for helhetlig kvalitet, fremhever Anders Bredesen. – Det som var bra nok før, tar oss ikke videre. Vi setter krav som tvinger deg til å tenke fremover. Du må bevise at det faktisk fungerer, BREEAM krever dokumentasjon på kvalitet, først da får du sertifikat.

Anders Nohre-Walldén opplyser at det er stor etterspørsel etter kurs i BREEAM-NOR. Det er kurs i BREEAM-innføring, spesialistkurs, bestillerkompetanse, materialkurs og prosjektkurs. VVS-, arkitekt- og lyskurs kommer.

–Anders Bredesen, hva regner man med at det koster å ekstra å tilfredsstille BREEAMs krav i forhold til et mer konvensjonelt bygg?
– De som setter klare mål tidlig og sikrer god kunnskap i prosjekteringsgruppen fra starten kan bygge BREEAM-bygg med dokumenterte kvaliteter uten særlig ekstra kostnader.