Ventilasjonskanaler må ikke være trange

Trange ventilasjonskanaler gir fart på luftstrømmen, og særlig hvis de legges med mange bend, da gir det fort turbulens. Jo rettere strekk, jo lettere går lufta gjennom kanalene uten å dra med seg fuktighet og skitt.

0

-Lager du for trange luftinntak så blir det høyere fart på luftstrømmen. Da drar den med seg mye mer fuktighet og skitt inn i filteret, enn om du lager større luftinntak som gir svakere luftstrøm, sier Lage Grefsrud hos Soas Construction.

Han står på en byggeplass i Sarpsborg og leder arbeidet med å bygge nytt hovedkontor for Borregaard.
 
Soas var i mange år et stålfirma, satte opp stål og råbygg. For et par år siden ble selskapet omdannet til Soas Construction AS. Dette ble inngangen til å kunne være totalentreprenør og ta på seg totalprosjekter.
 
Det er dette Soas Construction nå gjør i Sarpsborg, med EVR Norge As som byggherre.
 
EVR Norge var opprinnelig etablert som en samordner mellom de tekniske fagene elektro, ventilasjon og rør. Satsingen ble etter hvert både bredere og mer fokusert, og selskapet driver nå med næringsutvikling, prosjektledelse, drift og forvaltning, spisset innen internkontroll, energiledelse og energirådgivning, i tillegg til eiendomsdrift.
 
Lage Grefsrud har alltid jobbet med tekniske installasjoner, blant annet hos Bunde Bygg. Men han byttet beite for noen måneder siden, over til Soas Construction i Sør-Odal.
 
Soas Construction utfører ikke installasjoner av tekniske anlegg, herunder VVS. Dette overlates til andre som har fagkunnskapen.

Han vil gjerne snakke om å gjøre ventilasjonen så riktig som mulig. Luftinntaket må være stort, ikke for trangt. Nok luft må få komme inn. Er det for lite, så vil snø og fukt mye lettere bli sugd inn på grunn av høy hastighet gjennom inntaket.
 
-Dette krever at luftinntak for ventilasjon blir planlagt slik at snø og fuktighet har mulighet til å lande på drenert plate før det når filteret.
 
-Da har de filter som fungerer, i motsatt fall kommer fukt, blomsterstøv etc inn og setter seg i filteret, og du får etter hvert lite luft inn i kontoret. Av det blir det klager.
 
-Ventilasjonskanaler skal legges med så få bend som mulig. Hvert bend gir en liten turbulens. Jo rettere strekk, jo lettere går lufta gjennom kanalene. Kravet er 10-15 kbm i timen, sier han.
 
Konsulentene må tidlig inn i prosjekter og styre hvor kanaler, spillvann, varmerør, sprinkler og hvor kabelbruer skal gå, og prøve å konstruere med minst mulig bend som setter ned ventilasjonseffektiviteten, er Grefsrud oppfatning
 
-Innføring av BIM må da være ideelt?
 
-Ja, BIM er et viktig hjelpemiddel. Men før man setter i gang med BIM, er det viktig å scanne huset utvendig og innvendig, særlig ved rehabilitering. Og sørge for å få med hver cm.
 
Han påpeker at det er viktig at arkitekten tar rett kotehøyde og aksemål sammen med sine tegninger, og sender det til send til RIB (rådgivende ingeniører bygg) – det vil si til de som beregner og tegner alt av betong.
 
-Dette blir sendt til RIV (rådgivende ingeniører VVS) som beregner og designer alt vedrørende spillvann, vann, overvann, ventilasjon, ST-anlegg, kjøling, varme, klima, solskjerming osv.
 
Etter dette er det Så til RIBr – det vil si brann og risiko, deretter til  som er brann, så til RIE (rådgivende ingeniører elektro) og til slutt til akustikk som har betegnelsen RIAK.
 
– Til slutt skal alle ha samme fila som også går tilbake til arkitekten, forklarer Grefsrud.
 
-Dette betyr mer forarbeid, med skanning og det hele. Men nødvendig og da har man kontroll.
 
Grefsrud er også opptatt av at i løpet av byggeperioden skal det være ryddig og rent på byggeplassen.
 
-I en tidlig fase er det viktig å få glatte gulver og da gjøre rent og være miljøriktig under byggeprosessen, slik som å kjøre vaskemaskin og vaske betonggulv ofte! Dette har betydning for en ryddig installasjon av tekniske rom. Også uteområdene skal være ryddet for å ikke bidra med forurensing av området når tekniske installasjoner skal på plass.
 
-Tekniske rom skal til enhver tid ha ren luft, rent vann og godt utløp for spillvann, konkluderer Lage Grefsrud.
 
Bilde under: Lage Grefsrud hos Soas Construction i gang med nytt hovedkontor for Borregaard i Sarpsborg.