Sivilingeniør Magnus Klæboe i Erichsen & Horgen mener at skal man få bedre løsninger i fremtiden kommer man ikke utenom å bedre forskriftene rørføringer og sjakter for våtrom.

– Stor tro på å bygge våtrom og sjakter som «rom-i-rom”

Rørføringer og sjakter i bygg - hva er fremtiden

0

Klæboe er leder av firmaets faggruppe for sanitærteknikk, og er opptatt av funksjonelle og vannskadesikre våtrom. Rørføringer og sjakter må prioriteres,  og fokuset burde rettes mer mot robuste og utskiftbare løsninger. Det er ikke alltid det er samsvar mellom utbyggere, arkitekter og de utførende.

Hva mener du er løsninger for fremtiden?
– Jeg er dårlig til å spå fremtiden. For 15 år siden spådde jeg at mobilene ville bli så små at de kun var små mikrochiper festet bak øret, men nå ligner de mer og mer på store nettbrett. Vi har allerede sett en del utvikling i sanitærfaget de siste årene. Nye rørsystemer, dusjtoalett, vannfrie urinaler og tørre «vannlåser” er noen eksempler. Jeg er sikker på at utviklingen fortsetter, men fokuset ser ut til å være estetikk på utstyr. Vi må fokusere mer på robuste og utskiftbare løsninger. Frittstående badekar med skipsgulv er stilig, men kanskje ikke den beste løsningen på sikt. Samtidig skal vi ikke legge for store begrensninger i hvordan kunden kan utforme sine våtrom. Badet er det rommet som pusses opp oftest i leiligheter, men da gjerne kun synlig utstyr og ikke selve røranlegget. Det fører til at bad ser helt nye ut, mens installasjonene kan være gamle og modne for utskiftning, forteller faggruppelederen.

Det finnes alternative løsninger som kan tas i bruk
Erichsen og Horgen konsulenten mener alt ligger til rette for vellykkede våtrom. Produktene er gode, systemløsningene er gjennomtenkte og innehar teknisk godkjent, samt at kunnskapen er tilgjengelig  (SINTEF, BVN, NS, TEK veiledning etc.).

– Jeg tror mange feil og dårlige løsninger i store prosjekter oppstår når dette skal tilpasses prosjektets mål, hvor salgbart areal og estetikk er i fokus. Sjakter skal skvises, installasjoner skal skjules og luker skal fjernes. Hvis de prosjekterende da designer våtrom og tekniske anlegg som går på akkord med toleransekrav og byggbarhet i tegneverktøyene, skal det ikke mye til før montasjefeil er et faktum. For å sikre gode løsninger er vi i Erichsen & Horgen godkjent våtromsbedrift og tilstreber prosjektering etter anbefalingene i Byggebransjens våtromsnorm, påpeker Klæboe.
Han synes det er vanskelig å gi ett råd for hvordan sjakter og våtrom skal løses, da alle prosjekter er forskjellige.

– Jeg har god tro på å bygge våtrom og sjakter som «rom-i-rom». Slik som for eksempel Geberit sitt Duofix-system. Det vil si at konstruktive og lette vegger bygges mer eller mindre uavhengig av rørføringer og sjakter. Med slike løsninger oppnår man en mye bedre fleksibilitet, lettere utskiftbarhet, bedre lekkasjesikring, enklere montasjerekkefølge og grensesnitt. Ansvarsmatrisen blir ryddigere, og drift og vedlikehold blir enklere. Løsningene kan fortsatt være estetisk flotte.

Må konsentreres rundt våtrommet
– Når det gjelder boligbygg må sjakter og rørinstallasjoner for alle væskesystemer, varme, vann, avløp etc., konsentreres rundt våtrommene slik at man minimerer installasjon og rørføringer, samt at det sikres effektiv lekkasjesikring. Innkassinger bør ha inspeksjonsluker og en form for synliggjøring av eventuelle lekkasjer. Utfordringen ligger ofte i rørsjakter som ikke ligger i forbindelse med våtrom, hvor gjerne dekket er gjenstøpt av brannmessige årsaker. Hvis installasjoner i slike sjakter er av typen som krever lekkasjesikring må dette løses med eksempelvis trådbaserte eller trådløse fuktfølere, Dette er mindre robuste løsninger og nok et risikomoment, samt at det krever økt behov for service og vedlikehold, understreker Klæboe.
– Boligbygg er vel så utfordrende å løse som store kontor- og kulturbygg. Ikke på grunn av avanserte tekniske systemer, men grunnet plassmangel og hensynet til eiere, brukere og andre interessenter.

Større bygg har flere muligheter
Sivilingeniøren forteller at de samme anbefalingene også gjelder for større yrkesbygg, men her er det ofte flere sjakter enn det er våtromskjerner og mange og lange horisontale rørstrekk er uunngåelig. I mange tilfeller burde det vært etablert flere vertikale sjakter. For utbyggere er dette ofte tapt leieareal og potensielt dårligere salgsverdi. Og for mange arkitekter et uønsket element. Da blir det viktig å sette lys på fordelene man oppnår, det være seg høyere himlingshøyde og mindre behov for fastlåste kjerner med underordnede rom og lav himlingshøyde. Med lange horisontale rørstrekk blir det viktig å tenke på tilgjengelighet. Demonterbar himling og viktige installasjoner lett tilgjengelig. Demonterbar himling er ikke ensbetydende med kjedelige 60×60-plater og A-kant profil.
– Robuste og driftssikre løsninger bør uansett etterstrebes, uavhengig av bygningskategori. Jeg er skeptisk til å innføre for mye elektronikk for å overvåke lekkasjer i et bygg, spesielt i prosjekter hvor lekkasjer kan bety store materielle tap. Feil på elektronikk er en risiko og det finnes eksempler på at magnetventiler har vært defekte, blitt feilmontert og vært offer for strømbrudd etc. Forsikringsbransjen har i den sammenheng innført FG-godkjenning av automatiske stengeventiler for å sikre økt kvalitet og gir rabatt ved bruk av disse, sier Klæboe.

Forskriftene må forbedres
Han forklarer videre at skal man få bedre løsninger i fremtiden kommer man ikke utenom å bedre forskriftene.
– Dagens forskrifter er altfor åpne for tolkning. Mens noen innfører en inspeksjonsluke med engang et rør blir kasset inn, hevder andre at rørsjakter uten luker er utskiftbare og forskriftsmessig utført så lenge en av veggene ikke er bærende og kan rives ned. Jeg kan ikke si meg uenig i noen av dem, men min anbefaling er alltid å forenkle drift og vedlikehold. Og når noen rørsystemer for sprinkleranlegg er godkjent for innstøpning, ja da er det ikke rart mange er i tvil om hva som er vannskadesikre metoder, poengterer Klæboe. Han legger til at faggruppen holder egne, små internkurs  i Erichsen & Horgen for å belyse temaet. –  Kravene om lekkasjesikring er ikke tilpasset større bygg.

Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å bli enda bedre
– Vi må fortsette å bli enda flinkere til å prosjektere gode tverrfaglige løsninger mellom kunde, arkitekt og tekniske rådgivere tidlig i prosessen. Få gjerne med leverandører og utførende, forskjellen mellom gode og dårlige løsninger ligger ofte i detaljene. Montasjerekkefølge, plassering av membran, stenderverk, toleranser etc. Jeg hilser også kravet om uavhengig tverrfaglig kontroll av våtrom velkommen. Dette vil helt klart bidra til færre vannskader og mindre kostnader til ombygging, sier Klæboe videre.

Erichsen & Horgen har også sentral godkjenning innen kontroll av utførelse og kontroll av prosjektering, og er opptatt av å holde sjekklister og KS-dokumenter oppdatert og brukervennlige.
– Det siste er kanskje det viktigste, avslutter faggruppelederen.