– Spylevolum må ha rett dimensjon på avløpsrør

Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk

0

For kort tid siden hadde VVSforum et intervju med Arvid Aalen i Geberit om avløpsrør etc. Lars-Erik Fiskum ved SINTEF Byggforsk gir Aalen rett i hans uttalelser, men VVSforum har spurt Fiskum om en oppfølgende kommentar rundt dette temaet.

I denne forbindelse har VVSforum gått gjennom Prosjektrapport 45 – Dimensjonering av avløpsanlegg tilknyttet klosett med 4 liter spylevolum – som SINTEF Byggforsk publisert i 2009 ( http://www.sintef.no/upload/Byggforsk/Publikasjoner/SB%20prrapp%2045.pdf ). Denne ga innblikk i montering av toaletter og påfølgende avløpssystemer, samt at rapporten ga noen anbefalinger.

I rapporten står det at forsøk viser at et klosett med 6 liter spylevolum tilknyttet 10 meter liggende uventilert 110 mm avløpsrør av plast oppfyller funksjonskravene i TEK.

– TEK10 setter ikke tallfestede krav til dimensjon eller fall på avløpsrør. TEK10 krever kun at installasjonen prosjekteres og utføres slik at avløpsvann bortledes i takt med tilført vannmengde. Kravene til rørlengder og fall er stilt i NS 3055. Så når 6 liter spylevolum på klosettet gir 10 m spylelengde for fekalier er kravene til selvrensing i NS 3055 oppfylt, kommenterer Lars-Erik Fiskum.

Prosjektrapport 45 skriver også at forsøk viser at et klosett med 4 liter spylevolum tilknyttet 10 meter liggende uventilert 110 mm avløpsrør av plast ikke tilfredsstiller TEK med hensyn til selvrensingsevne.

-Betyr dette at man ikke bør installere klosetter som bruker under 6 liter, dersom det må legges 110 mm liggende rør i 10 meters uventilert lengde?

– Ja, svarer han og viser til Byggforskserien 553.004. Her står det under tittelen ”Vannbesparende klosett” følgende, sitat: ”I den senere tid har det blitt vanlig å installere vannbesparende klosett med maksimalt 4 liter spylevolum. For å oppnå selvrensing av avløpsrørene anbefales det at største horisontale rørlengde er maksimalt 4 meter mot 10 meter for klosetter med 6–9 liter spylevolum. Anbefalt minimumsfall for klosett med 4 liter spylevolum er 1:60, mens største anbefalte fallhøyde er 4 meter.”

Til dette sitatet viser Fiskum til følgende illustrasjon i Byggforskserien, kalt fig. 62.

Fig. 62 Over: Største lengde L (m) og fallhøyde H (m) på uventilert avløpsrør for vannbesparende klosett

SINTEF-rapporten inneholder blant annet forslag til videre arbeid hvor det anbefales at det bør utføres tilsvarende forsøk med hensyn til selvrensingsevne for avløpsrør i støpejern og andre plastmaterialer enn akryl. Støpejernsrør har for eksempel en annen ruhetsfaktor enn plastrør. En større ruhetsfaktor vil sannsynligvis redusere selvrensingsevnen for 110 mm liggende uventilerte avløpsrør tilknyttet ett klosett med 4 liter spylevolum, ifølge rapporten.

– Er det blitt utført slike forsøk?

– SINTEF Byggforsk har ikke utført selvrensingsforsøk med andre materialer enn akryl. Sannsynligvis vil ikke resultatene med andre material avvike vesentlig, mener Fiskum.

I et annet forslag i rapporten skrives det, sitat: ”I den senere tid har det blitt montert flere vegghengte klosett med P-vannlås i norske boliger. SINTEF Byggforsk utfører typeprøving av vegghengte klosett etter NS-EN 997. Erfaring fra typeprøving viser at slike klosett generelt har større problem med å oppfylle minimumskravene i standarden enn golvstående klosett med S-vannlås. Det bør utføres tilsvarende selvrensingsforsøk for vegghengte klosett med P-vannlås og 4 liter spylevolum”.

– Er det blitt utført slike forsøk?

– Nei, det er ikke utført slike forsøk, svarer han.

Rapporten anbefaler også at det bør utføres tilsvarende forsøk med en større fyllingsgrad, y/di, i avløpsrørene. Dette kan oppnås ved å benytte avløpsrør med 75 mm eller 90 mm utvendig diameter i stedet for 110 mm. En økning i rørets fyllingsgrad vil sannsynligvis forbedre transportlengden ved 4 liter spylevolum.

– Er det blitt utført slike forsøk?

– SINTEF Byggforsk har ikke utført slike forsøk. Men bruk av mindre rørdimensjoner vil med stor sannsynlighet gi bedre selvrensing, konkluderer Lars-Erik Fiskum.

VVSforum skrev i intervjuet med Arvid Aalen hvor han mener at Breeam Nor ikke har tatt hensyn til at man ikke klarer kravet til selvrensing med de dimensjoner som er mest vanlig i Norge.

-Er Breeam Nor på ville veier her?

– Jeg tror at Breeam har glemt å tenke helhet. De er opptatt av å redusere vannforbruket, og innser muligens ikke at dette kan få betydning for funksjonaliteten for avløpssystemet.

– Det er OK å redusere vannforbruket, men for optimal drift må dimensjonen på avløpsrørene være tilpasset vannmengdene, konkluderer Lars-Erik Fiskum.