Solid økning for Bravida

Bravida leverte et driftsresultat på 35,6 millioner for den norske virksomheten, av en omsetning på 651 millioner kroner i tredje kvartal. I 2013 var driftsresultatet til sammenlikning på 13,8 millioner kroner for samme periode.

0

For hele 2014 har driftsresultatet økt, fra 28,9 millioner til 103 millioner kroner og driftsinntektene fra 1 582 millioner til 1 937 millioner kroner.
– Vi har hatt en betydelig økning på både prosjekt- og servicearbeid i forhold til fjoråret. Vi har betydelig fokus på bedre prosjektstyring, og har gjennomført selskapets mest omfattende kompetanseprogram det siste året. Det har gitt resultater. Vi nærmer oss nå målet på syv prosent resultatgrad, sier Mattias Johansson. Han er påtroppende konsernsjef i Bravida, og i dag administrerende direktør for den norske virksomheten.

Han avslutter sin tid som leder i Norge med å kjøpe 75 prosent av selskapene HS:Vagle Elektro og HS:Vagle Rør i Stavanger, med opsjon på å kjøpe de resterende 25 prosentene. Med kjøpet får Bravida den ledende posisjonen også i denne regionen. Selskapene har totalt 120 medarbeidere og 180 millioner kroner i omsetning.

Mattias Johansson forventer en ytterligere konsolidering i markedet fremover.
–Bravida og de andre store aktørene i markedet har rundt 20 prosent av markedet. Det er for lite i forhold til de synergier vi får ved å samle sterke lokale aktører i et stort selskap. Det var en av grunnene til at vi kjøper lokalt sterke selskaper, sier han.

Bravida i Norge har planer om ytterligere oppkjøp i tiden fremover.
– Vi vurderer til enhver tid mulige kandidater, spesielt innen rør og ventilasjon. Våre viktigste kriterier for kjøp er selvsagt markedsposisjonen lokalt. Derfor er vi mest interessert i større aktører i nye markeder og noen mellomstore, der vi allerede har en god organisasjon, sier han.

Bravida-konsernet hadde en omsetning i årets første tre kvartaler på 8,6 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet ble på 454 millioner SEK. I forhold til driftsresultatet i fjor er årets 90 millioner SEK høyere.