– Selvsagt sløves skolebarn i dårlig inneklima

Nordiske skolers ventilasjonstilstand

0

VVSforum skrev i går om en ny dansk rapport som viser ventilasjonstilstanden ved skoler i Danmark, Sverige og Norge og att skolebarn sløves når det er dårlig inneklima. Dette er ikke bare lystig lesing når rapporten påpeker at hver femte elev mener at klimaet er veldig dårlig.

-Det gjelder blant annet å velge byggematerialer som ikke gjør disse forholdene verre, men tvert imot reduserer eller håndterer både lyd, varmepåvirkninger, kulde, luktproblemer og fukt, sier direktør for Byggitegl Tommy Bisgaard på vegnbe av egen bransje.

Han mener at det er ganske få materialer som har samtlige av disse egenskapene. Det murte bygget er et av dem. Murverk er så tungt og tett at støy dempes, mens lettere materialer tillater lyden å vandre mellom lokalene.

-Samtidig har en mursteinvegg den evnen at de kan oppta og avgi varme og kan dermed skape en mer stabil temperatur i lokalene. Når det gjelder fukt, fungerer murstein på samme måte, sier han.

Bisgård peker på at murstein kan tåle å oppta luftfuktigheten og avgir den igjen, når luften i lokalet blir tørr. Visse luktstoffer bindes også i tegl og avgis deretter i små mengder. Valg av byggemateriale har stor innflytelse.

-I både Norge og Sverige ser vi skoler som velger bort lette materialer som f.eks. tre og gips til fordel for tegl, nettopp på grunn av fordelene for inneklimaet og pga. murverkets styrke og holdbarhet. En mursteinvegg tåler mye og krever veldig lite vedlikehold, noe som gjør drifts- og vedlikeholdskostnadene vesentlig lavere enn ved bruk av de fleste andre byggematerialer” forklarer Tommy Bisgaard.

-Når skoler skal utvides, er det helt avgjørende å se på både arkitektur og byggematerialer, som har lang levetid, er bærekraftige og frem for alt gagner det inneklimaet som er med til å sikre elevene et godt læringsmiljø og dermed en god utdannelse, fastslår Tommy Bisgaard.

-Europeiske arkitekter ser generelt murstein som det mest bærekraftige byggemateriale til fasader, sier Bisgård og støtter seg på en ny internasjonal rapport der 1600 arkitekter fra 8 europeiske land har medvirket.

Arkitektene i rapporten kommer blant annet fra Tyskland, Spania, Italia, England og Frankrike. I Skandinavia ser man en lignende tendens blant arkitekter, da de foretrekker murstein fremfor andre fasadematerialer i deres egen privatbolig.

Teglbransjen har i mange år arbeidet hardt for å dokumentere og beskrive mursteinens mange fordeler når det gjelder bærekraftens mer enn 50 indikatorer ifølge de felles europeiske normene.

-Derfor er det naturligvis gledelig at så mange arkitekter ute i verden anerkjenner den miljømessige fornuften i å bygge med murstein, sier Tommy Bisgaard.

Undersøkelser fra Lunds Tekniske Høyskole viser at cirka 2 ut av 3 svenske arkitekter foretrekker selv å bo i murte teglhus. Det skyldes blant annet mursteins holdbarhet og det lille behovet for vedlikehold.

-Murstein ligger ganske flott i forhold til oppfyllelse av mange indikatorer i de europeiske CEN-standarder for bærekraftighet, fastslår Tommy Bisgaard, og fortsetter:

-Det er nettopp egenskaper som en holdbarhet på minst 150 år for tegl og et minimalt behov for vedlikehold som er med til å plassere murstein blant de mest bærekraftige byggematerialer på markedet.  Med det kommer fordelen ved et riktig godt inneklima samt gode sosiale forhold slik som arkitektonisk verdi og øket brannsikkerhet. I tillegg er det ingen behov eller risiko ved deponering og over 95 prosent av nedbrutt tegl resirkuleres. Dette medfører at det kommer en høy score for de økonomiske indikatorene for det murte bygget med tegltak, og også en meget høy gjensalgsverdi.