Kursemne: Mange huseiere velger egne løsninger for fordrøying og infiltrasjon av overvann. Nå arrangeres det kurs i emnet for rørleggere.

Rørleggerne skal kurses på overvann

Norsk Rørleggerbedrifters Landsforening og VA- og VVS-produsentene arrangerer i samarbeid med Norsk Wavin et nytt kurs i overvannshåndtering. Kurset er spesielt rettet mot rørleggere.

0

Klimaendringer, flomproblematikk og begrensninger i offentlige VA-systemer har gjort behovet for bedre overvannshåndtering høyaktuelt.
Nå tilbyr Norsk Rørleggerbedrifters Landsforening og VA- og VVS-produsentene et nytt kurs i overvannshåndtering.

Kurset er spesielt rettet mot rørleggere og fokuserer på løsninger for boliger. Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Wavin, som har utviklet en rekke løsninger på dette området.
 
Nekter vann adgang
Mange kommuner har allerede lagt ned forbud mot at huseiere kobler seg til offentlig overvannsnett. Noen av disse kommunene har gitt dispensasjon en viss mengde overvann som huseieren kan slippe ut i det kommunale nettet.
– Spørsmålet blir da hvordan man finner gode løsninger på egen tomt, hvordan de skal dimensjoneres og bygges, sier kursansvarlig og salgssjef hos Norsk Wavin, Peter Lieth.

Påmelding til kurset kan gjøres til Petter Lieth (bildet) i Norsk Wavin. Han kan nås på epost: pli@wavin.no. Påmeldingsfristen er 6.mars. 

Lieth ser en dramatisk økning av krav til overvannsledning på egen tomt, og Norsk Wavin opplever en stor pågang av spørsmål og får stadig ønsker om å yte bistand.
–  Kurset er ment til å komme det store kompetansebehovet i møte, dette er hjelp til selvhjelp, sier Lieth.

Rørlegger på banen
Både for å gjøre beregning av hvilke løsninger som bør velges og selve installasjonsarbeidet bør det på dette området ligge godt til rette for oppdrag til rørleggerbransjen.
– Vi håper at rørleggerne ser muligheter her og benytter anledningen til å skaffe seg kompetanse for å få kloa i flere oppdrag. Håndtering av overvann er midt i blinken for rørleggeren, sier Ole Larmerud ved NRL, som er en av initiativtakerne til kurset, ved siden av VA- og VVS produsentene.
 
Informasjon
Det første kurset avholdes mandag 10. mars 14:00-16:30 i Karihaugveien 89, Oslo.
Kurset inneholder tre deler:
1. Overvannsteori, med historisk innføring, montasjemetode, materialer og bruksområder, systemkomponenter, beregningskalkulator
2. Praktisk øvelse /demonstrasjoner med bruk av beregningskalkulator
3. Prøve med bruk av beregningskalkulator og skriftlige spørsmål fra de viktigste delene av kurset

Fullført kurs gir KPK kursbevis, og deltakere må ha med seg enten laptop eller nettbrett til å gjøre beregningene.