Overvannsløsning: Eksempel på løsning fra Norsk Wavin, som har en rekke nye produkter innen fordrøyning og infiltrasjon beskrevet i håndboka.

– Rørleggerne kan ta markedet innenfor overvannsproblematik

I den nye rørleggerhåndboka har takvann- og overvannshåndtering fått et eget kapittel. Det er ikke uten grunn i forhold til klimautfordringene. – Her burde rørleggeren være den naturlige fagmannen, ikke minst for private boliger, sier produktsjef Vidar Handal hos Norsk Wavin.

0

Utfordringene og til en viss grad også mulighetene med mer takvann og overvann har seget inn over både kommuner og fagfolk, og mange rørleggere har skaffet seg kunnskap om både oppgavene og de nye løsningene. I denne forbindelse har den nye rørleggerhåndboka fått egne sider på hvordan man møter utfordringene.

– Rørleggere flest har vann i blodet fra før av, og er derfor trent i å se muligheter. Vi er stolte over at våre løsninger er kommet med i rørleggerhåndboka, og vi mottar mange henvendelser, og hjelper stadig flere ned dette, sier produktsjef Vidar Handal hos Norsk Wavin, som har en rekke nye produkter innen fordrøyning og infiltrasjon beskrevet i håndboka.

Handal understreker at det ikke er noe nytt at rørleggere løser slike oppgaver, men at det er en rekke nye forhold man bør være klar over.
 
Mer vann dobbelt opp
– For det første er det mer vann enn før vi snakker om, både fordi det er større områder der vannet fanges opp. I tillegg er intensiteten på nedbør blitt høyere, noe man også bør ta hensyn til. Vi ser at mange må justere opp sine dimensjoneringskriterier en god del, sier Handal til VVSforum.

Norsk Wavin har i denne forbindelse utviklet et nettbasert dataprogram der man kan regne ut dimensjonene og relaterer dette til på installasjonene og pakkeløsninger som skal til.

– Å la vannet fordrøye seg i terrenget er som regel den beste løsningen, og her benytter vi tradisjonell kunnskap innen spredeteknikk, i kombinasjon med våre overvannspakker, sier Handal, som erfarer at stadig flere rørleggere etterspør nye løsninger på infiltrasjon og fordrøyning. Dette har forbindelse med at man ikke har store arealer å lede vannet til, tomtene blir stadig mindre, og naboen er tettere på.
– Ofte snakker man om både fordrøyning og infiltrasjon, og da mest mulig naturbasert, men vi ser også flere tenke på å samle opp vannet og nyttiggjøre det, for eksempel til bilvask, sier Handal.

Gamle løsninger går tett
Et problem som ikke ofte nok tas på alvor er selve behandlingen av vannet, som ofte kan inneholde partikler og materiale som kan tette tradisjonelle overvannsløsninger som er bygget i grunnen.

– Vi har eksempler på at fyllmasser og skjulte pukk-senger brukes på tradisjonelt vis for å ta unna takvann og overvann. Dessverre blir slike løsninger ikke alltid tilgjengelig for vedlikehold. Er løsningene lagt i forbindelse med fundamentering kan det bli problemer på sikt, når det tetter seg til har ikke vannet noen steder å gå, og systemet må kanskje åpnes på nytt, sier Handal, som viser til Norsk Wavins løsninger der man graver ned systemer som fanger opp, grovfiltrerer og fordrøyer vannet. Her kan man koble på luker slik at slam etc. kan tømmes ut etter en viss tid.

En rekke kommuner har stilt krav om at takrenner må kobles fra drenering som fører til kloakksystemet for å unngå overbelastning av røropplegg og renseanleggene. Imidlertid hjelper det lite å kappe takrenna dersom vannet likevel renner rett ut i gatene, og videre ned i dårlig fungerende avløpsanlegg.
– Her kan vil på samme måte tilby ferdige pakker som graves ned, som er enkle å vedlikeholde og bygge videre på, sier Handal til VVSforum.

Vidar Handal hos Norsk Wavin  erfarer at stadig flere rørleggere etterspør nye løsninger på infiltrasjon og fordrøyning.