NHO-direktør Svein Oppegaard, statsråd Robert Eriksson og LO-nestleder Tor-Arne Solbakken etter dagens møte. (Foto: Arbeids- og sosialdepartementet).

Pålegger Nav å endre praksis

LO og NHO fikk fullt gjennomslag for sine innspill ovenfor Arbeidsdepartementet. Nå pålegger departementet Nav endring av praksis når det gjelder søknader om dagpenger i permitteringssaker.

0

LO og NHO møtte mandag arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å diskutere Navs strengere praksis for tildeling av dagpenger. Resultatet fra møtet er at departementet i dag sender brev til Nav med beskjed om å stanse all behandling av dagpenger i permitteringssaker.

I tillegg vil det umiddelbart bli utarbeidet en ny forskrift som klargjør regelverket. Den gjelder fra førstkommende mandag.

Dette innebærer en full seier til LO og NHO og betyr at Nav må tilbake til den permitteringspraksisen som gjaldt tidligere.

Innstramming
Regjeringen vil foreløpig ikke gjøre noe med den lovendringen som regjeringen innførte gjennom statsbudsjettet i høst. Dette var en innstramming som innebærer at arbeidsgiverne må betale lønn i tjue i stedet for ti dager, og at man maksimalt kan permitteres i 26 uker, mot før 30. Eriksson viste til at dette er et budsjettspørsmål som ikke kan endres nå.

NHO tolker dette til at det muligens kan komme noe i revidert statsbudsjett i mai.

For BNL bedrifter er også dette en viktig sak.

– Dårligere permitteringsregler kan bli dramatisk for deler av byggebransjen, sier Jon Sandnes i BNL.