Øker sikkerhetsnivået i kommunale kloakk-pumpestasjoner

Ålesund kommune skal sikre alle sine pumpestasjoner mot at det kan skje kontaminering av drikkevannet fra kloakkvann. Dette gjøres ved såkalt brutt vannforsyning, eller tilbakeslagssikring i kategori 5. Ulike løsninger skal testes.

0