NRL er forsiktige optimister

NRLs Tor Backe forteller om forskjellig aktivitetsnivå rundt om i landet

0

Administrerende direktør i NRL, Tor Backe er nøktern optimist på vegne av foreningens mange medlemmer til tross for nedslående meldinger om lav ordreinngang.

– Vi deler den forsiktige optimismen som preger tilbakemeldingene fra våre medlemmer, påpeker Tor Backe overfor www.vvsforum.no
Tor Backe understreker at det blir viktig å opprettholde trykket når det gjelder rekruttering til bransjen og holde på de ansatte. Dette gjelder både for lærlinger og fagfolk. Videre er det viktig at myndighetene tar tak i den økende grad av arbeidsmiljøkriminalitet, for å forhindre og forebygge svart arbeid, kriminalitet og uholdbare rammevilkår for den seriøse del av næringen. Det er blant annet for enkelt å starte opp firmaer med alt for dårlig kompetanse.

Fokus på kvalitet
– I tillegg er det viktig å ha fokus på kvalitet. Dette må vektlegges, for det handler om mer enn kun pris, sier Backe.
Dette er slik NRLs medlemmer har det i øyeblikket og hvordan de tror det vil bli fremover:
I Hordaland er det veldig høy aktivitet i anleggsmarkedet. De fleste store og mellomstore bedriftene har gode ordrereserver til langt inn i 2015. I tillegges skal det igangsettes flere store prosjekter i tiden fremover. Aktiviteten i bolig- og servicemarkedet. NRL har ikke fått noen tilbakemeldinger fra bedrifter om overkapasitet.

Varierer mye
På Østlandsområdet derimot varierer det mye, men det finnes positive trender å spore. Det har vært noe stille på rehabiliterings- og servicesiden etter jul og frem til sommerferien. Dette har imidlertid tatt seg opp.

– Rehabilitering og service er ferskvare og er veldig avhengig av medienes fokus på privatøkonomien fremover, sier Tor Backe.

I Oslo venter man på store prosjekter som Nasjonalmuseet, Munchmuseet og Deichmanske. Prosjekter som som vil medvirke til at de store rørentreprenørene vil få nok å gjøre fremover.  Boligbyggingen har også tatt seg opp. Arkitektene melder om bra pågang og det er mye ute på anbud.

Bra i Buskerud
I Buskerud melder man om tilfredshet. De aller fleste bedriftene har nok å gjøre.

I Møre og Romsdal er det hektisk aktivitet. Bedriftene har nok å sysle med, de tar inn lærlinger som normalt og mange leier inn arbeidskraft for å ta unna oppdragene. De er fleste er øst europeere.

– I denne regionen er en del småbedrifter kjøpt opp, så de store blir større. Det er en tendens til å bygge profesjonelle røleggerteam, som kan utføre alle typer rørleggertjenester. Markedet ønsker å få levert moderne og tekniske løsninger, samt at byggherrene ønsker store aktører med rett kompetanse som samarbeidspartnere.

Privilegerte på Romerike
Bedriftene på Romerike er i en privilegert stilling. Alle har tilstrekkelig med arbeid ut året og videre ut i 2015.

Antall forespørsler i prosjektmarkedet i Rogaland har gått noe ned og antall konkurrenter i hvert prosjekt har økt. Dette har ført til prisnedgang.

– I Haugalandområdet er det faktisk ordretørke, sier NRL-direktøren.

De store boligutbyggerne melder også om et adskillig tregere salg og prisnivået på boligprosjekter må reduseres.

Reduksjon
Tor Backe minner også om at investeringsnivået skal reduseres i oljebransjen. Det kom frem under Oljemessen i Stavanger forrige uke. Spesielt Statoil skal redusere investeringene. Samtidig påpeker DNB-sjef, Rune Bjercke at investeringene i 2015 vil ligge 20 milliarder høyere enn i 2012, men nivået blir lavere neste år enn det har vært i år

– Svært mange kontrakter har de siste årene gått til Asia på grunn av at kostnadsnivået i Norge er altfor høyt. Det pågår nå en omstrukturering med kostnadsreduserende tiltak for å styrke konkurranseevnen. Det vil forhåpentligvis kunne bidra til at norske leverandører kan ta en større andel av kaka i det som kommer fremover, mener Backe.

Dårlig i Telemark
I Telemark vil 2015 ikke bli noe særlig bedre enn 2014. Det er få store prosjekter i fylket og de store tar jobb i Vestfold og i Oslo. Det er lite optimisme å spore for de største aktørene. De mindre bedriftene har det litt bedre, men det er ingen jobbkø.

I Trøndelag har de aller fleste bedriftene god dekning i år og ingen melder om permitteringer. Kun en bedrift har for tiden innleid mannskap, Ordresituasjonen for2015 betegnes som normal.

Enkelte av de mindre bedriftene i Hedmark og Oppland klager over redusert aktivitet i 2014 og man er ikke nevneverdig optimister for 2015.

Handler hos andre
– Det vises til at det handles mye synlig utstyr hos andre enn rørleggeren, ettersom alle merkevarene er å få tak i hos flisbutikker og på nettet. Samtidig kjører rørleggerne med samme timesats som før, slik at tapt omsetning ikke fanges opp av høyere timepris, opplyser NRLs Tor Backe og legger til at de større bedriftene ser langt mer positivt på situasjonen.

Skal vi legge Byggenæringens Landsforenings (BNL) og Prognosesenterets siste konjunkturrapport for bygg og anlegg til grunn, så er det forståelig at NRL er forsiktig optimisme i sitt syn på hva som vil skje i 2015. Rapporten viser mange hyggelig utviklingstrekk.

– Den siste tilgjengelige markedsinformasjonen tyder på at aktivitetsutviklingen i bygg og anlegg står seg godt, konkluderer man med. Det er større sannsynlighet for at tidligere anslag blir justert opp enn ned.

Bedre prognoser
Statistisk Sentralbyrås produksjonsindeks viste en vekst fra 1. til 1. kvartal på 4, 8 prosent. I forhold til 2. kvartal i 2013 var anleggsproduksjonen i år på 8 prosent.
Prognosebanen for igangsatte boliger viser over de 25. 000 enhetene som ble lagt til grunn ved årsskifte.
– Alt i alt ser det u til at indikatorene for aktiviteten i nyboligmarkedet i 2014 kan utvikle seg litt bedre enn tidligere anslått, heter det i rapporten.

Når det gjelder igangsetting av yrkesbygg var det en treg start, men dette markedet har tatt seg opp i mai og juni. Også ser det ut til at prognosene «sprekker» i positiv retning.