Aquafence merker at det er endringer på gang både i Norge og mange andre OECD-land, når det gjelder å tenke langsiktig rundt flomsikring. En stor pådriver er forsikringsselskapene. Foto: Aquafence

– Norge dårlig forberedt på flomsikring

Nå kommer snart våren

0

– Ja, et godt spørsmål når du først stiller det, sier produktsjef Arne Christopher Moestue hos Aquafence AS i Barkåker.

– Største utfordringen i mange land er drevet av utvannet, eller at det ikke er noe kjent ansvar. Og ofte har myndigetene mer enn nok av problemer å løse når katastrofen er et faktum. Med det gjøres nesten ingen ting til preventivt arbeid, sier Fred Dahl, CEO hos Aquafence AS i Barkåker til VVSforum.

Han mener at DSB – Direktoratet for sikkerhet og NVE – Norges Vassdrags og elektristetsvesen er kun veiledere. Men de har ikke penger til investeringer. Det samme gjelder Sivilforsvaret, mener han.

– Jeg merker meg endringer på gang både i Norge og mange andre OECD-land. En stor pådriver er forsikringsselskapene som ikke lenger vil tolerere å betale ut store summer så lenge tilstrekkelige tiltak ikke er gjort.

– Vi kjenner flere tilfeller i Tyskland hvor skader etter flom i for eksempel kjellere nå ikke blir dekket av forsikringen.

Moestue har ingen forklaring på hvorfor flombeskyttende produkter ikke finnes noen steder i Norge, mens de er sterkt etterspurt i mange andre land, i Europa, Amerika og Asia.

Kan være at flomvern i Norge ligger i tunge organisasjoner, og at det derfor sitter dypt å kunne ta beslutninger, filosoferer han.

Han synes flomkatastrofen i Kvam er et godt eksempel på dette. Beslutning om flomvern må tas lang tid i forveien før det kan oppstå en flom. Det er nå så gode data på hvor flom kan komme, at beredskapen bør være på plass lenge før vannet kommer. Og sikringen må skje i en tidlig fase.

– Den økonomiske kostnaden ved bruk av sandsekker er høy, dersom man regner inn hva samfunnet må betale for ressurser som må trekkes ut av daglig arbeid. Og ikke minst at sandsekkene må deponeres som spesialavfall og at disse ikke kan brukes om igjen, sier Dahl.

Et annet poeng er ifølge Moestue at et team på 10 personer kan montere 100 m AquaFence på 1 time. Det vil ta de samme 10 personene, 72 timer å legge opp tilsvarende beskyttelse med sandsekker.

At man kan montere 100 meter Aquafence på én time er basert på faktiske observasjoner.
 
– Vår kunde Mount Vernon i Washington State i USA gjennomførte tidsstudier for å montere 500 meter flomsikring gjennom byen. Og det stemmer med et vi har erfart, forteller Fred Dahl.

– Aquafence-produktene kan spyles etter bruk, pakkes sammen, er enkle å flytte, og lagres til neste gang.

– All vår omsetning er i dag eksport. Og vi har konkurrenter som både er leveransedyktige og har kostnader som er annerledes enn i Norge. Vi vinner på å ha stor fleksibilitet, sier Dahl.

Den mobile flomveggen fra AquaFence består av vanntette plater som kan legges sammen ved transport og lagring. Flomveggen bruker vannets vekt som stabilisator, i tillegg til at veggen festes til grunnen. Systemet tåler flom opp til 2,10 meter.

AquaFence` startet i 1997 arbeidet med utvilkling av flomsikringssystemet i samarbeid med Universitetet for Miljø- og Biovitenskap(UMB) på Ås, SINTEF og Innovasjon Norge – også med støtte fra Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE). Dette førte til oppstarten av AquaFence AS i 1999.

Selskapet har patenter både i Norge og internasjonalt, og har også som eneste flomvern i verden mottatt en internasjonal sertifisering for produktet V1200. Sertifiseringsprosessen er gjort via Technische Universität Hamburg (TUHH), Institute of River & Costal Engineering, v/Prof.Dr.-Ing. Erik Pasche, og testet ved The Hydraulic Laboratory of Centre of Climate Adaption Research (KLIFF).

Hvert år er flom årsaken til enorme økonomiske ødeleggelser på verdensbasis. AquaFence AS er en bedrift som utvikler og produserer mobile og semimobile flomvern.

Produktene kan brukes som erstatning for tradisjonelle flomvern som sandsekker og jordvoller. Flomvernet kan også brukes som forhøyning på eksisterende diker og ved springflo.

Produktets design gjør det svært enkelt å montere/demontere flomvernselementene på kort varsel. Det kreves ikke maskiner for montering/demontering og det er ingen løse deler på elementene. Flomvernet er lett å vedlikeholde og lagre. Elementene kan brukes igjen og igjen. Dette gjør flomvernet til en svært kostnadseffektiv flomsikring.

AquaFence er et internasjonalt sertifisert flomvern og kan brukes på små områder og opp til kilometerlange strekninger. Flomvernet er svært godt egnet til beskyttelse i områder rundt bygninger og langs elvebredder, men dets fleksible design gjør det mulig å benytte flomvernet nesten overalt. For eksempel ved barrikadering av port-åpninger og i kystområder ved springflo. I noen tilfeller også som beskyttelse for hele byer.

Løsningen kan benyttes sammen med et betongfundament med festeskinne som graves ned i bakken (plant med grunnen slik at fri ferdsel er mulig) Dette forenkler festet av elementene, samt sikrer eventuell vannlekkasje mellom grunn og element.

Dersom det er fare for drivgods under flommen, finnes et spesialdesignet skjold som vil hindre drivgodset i å hope seg opp eller skade flomvernet.

Alle komponenter er festet til flomvernet, dvs. det finnes ingen løse deler. Dette er svært gunstig med tanke at man mister ikke delene og det forenkler oppmontering under dårlige værforhold.

– Tror du flomvern ikke har så stor oppmerksomhet i Norge fordi vi, i en global sammenheng har hatt få storflommer?

– I andre land er kommersiell sektor flinkere til å tenke langsiktighet rundt dette, og å være forberedt på naturkreftene. Men når det gjelder det offentlige er Norge og Europa for øvrig veldig likt, sier Dahl.

Langsiktighet mener han at må inn i norsk tankegang, etter hvert som det utvikler seg mer ekstremvær også her i landet.

– Vi ser et økende behov, og er på jakt etter en landsdekkende partner, sier han, og legger til at produktene er svært konkurransedyktig på pris og effektivitet.

-Jeg tror den trygge sikringen gjennom Naturskadefondet i Norge sløver oss litt, avslutter Moestue i Aquafence litt retorisk ovenfor VVSforum.

Bildet under: Slik ser en høy flomsikring ut, montert på gateplan.

Bildet under: Mount Vernon i Washington State i USA er ofte utsatt for flom, og er kunde hos Aquafence. Byen har gjennomført en studie som viser at det tar kun én time å montere 500 meter flomsikring gjennom byen.