Illustrasjonsfoto

NCC oppgraderer renseanlegg i Bergen

NCC Construction skal oppgradere og bygge om Flesland Renseanlegg til biologisk rensing. Bakgrunnen for oppgraderingen er strengere EU-krav til rensing fra avløpsanlegg. Kontrakten er på MNOK 148.

0

Totalt oppgraderer Bergen kommune fire renseanlegg til de nye EU kravene, og NCC har tidligere tegnet kontrakt på oppgradering av renseanleggene Ytre Sandviken og Kvernvik. Disse sluttføres i løpet av 2014.

– Norske kommuner er pålagt å følge de nye EU-kravene for rensing av utslipp fra avløpsrenseanlegg. Det er en anerkjennelse av vår kompetanse på dette området at Bergen kommune har tildelt oss tre av fire kontrakter, sier distriktssjef Henning Simonsen i NCC Construction.

Anlegget på Flesland vil få ny prosessutrustning for rensing. I praksis betyr det et helt nytt renseanlegg. Planlagt oppstart er april 2014, og arbeidet vil bli avsluttet i desember 2015.

Gjennom hele planleggings- og byggefasen vil NCC benytte VDC, Virtual Design and Construction, for å støtte kommunikasjonen mellom de ulike prosessene i anleggsprosjektet. Ved bruk av blant annet avanserte 3D-modeller får alle involverte parter en felles forståelse av byggeprosessen og det ferdige produktet. Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser.