Senja videregående skole skal moderniseres

NCC er tildelt samspills-entreprisen på Senja vgs

NCC Construction skal i samspill med byggherren Troms fylkeskommune utvikle nybygg på Senja videregående skole i Finnfjordbotn i Lenvik kommune. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 93 MNOK eks mva.

0

Samspillsentreprisen består av to faser:

Fase 1 er samspill i prosjekteringsfasen frem til priset totalentreprise. Fase 2 er gjennomføring av totalentreprisen. Oppstart av denne fasen forutsetter godkjenning av Troms fylkeskommune.

I første omgang skrives det kontrakt på fase 1, som skal ende opp med en omforent totalentreprisekostnad som fylkeskommunen skal ta stilling til før kontrakt på fase 2 kan skrives.

Nybygget antas å ha ett brutto arealbehov på ca 5.000 m2, og skal prosjekteres i tilknytning til eksisterende skolebygg slik at korte veier til fellesarealer i dette sikres. Det planlagte nybygget skal i hovedsak inneholde lokaler for undervisning i yrkesrettede fag.

NCC har tidligere vært i gang med samspill på samme skolebygg, men på grunn av endring av skolestrukturen i fylket medførte dette så store endringer i prosjektet at fylkeskommunen valgte å avslutte denne kontrakten. NCC er godt i gang med en tilsvarende samspillskontrakt på bygging av Aust Lofoten videregående skole i Svolvær for Nordland fylkeskommune, og har også under utførelse Finnsnes ungdomsskole for Lenvik kommune i en totalentreprise.

– Vi er meget fornøyde med å bli tildelt dette oppdraget, sier distriktssjef Tor Nordstrøm, og trekker spesielt frem at det er hyggelig å kunne videreføre et prosjekt vi tidligere har vært i gang med prosjekteringen av, samtidig som det passer fint inn sammen med de to nevnte skoleprosjektene vi allerede har under bygging.

– Fylkesrådet er fornøyd med at entreprenøravtale er på plass, slik at vi kan gå videre med planleggingen av utdanningstilbudet i Midt-Troms og fase 2 i byggeprosjektet, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied