Midler til grensesprengende forskning innen energiområdet

Forskningsprogrammet ENERGIX

0

Dette kommer i tillegg til innovasjonsprosjekter i næringslivet med søknadsfrist 15. oktober, som lyses ut i mai.

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk.

Vil ha idéer med høy risiko og høyt potensiale
Utlysningen er en begrenset utlysning som skal stimulere til andre prosjekter enn de som Forskningsrådet ellers
støtter gjennom ordinære innovasjonsprosjekter. Utfordringene på energiområdet er formidable og vi står ovenfor store endringer i energisystemet. Det ligger derfor an til at det kan dukke opp veldig mange nye forretningsmuligheter på energiområdet fremover.

Løsningene som det skal forskes på skal være grensesprengende idéer som kan gjøre en forskjell i markedet. Enten i form av nye og til nå ukjente energikonsepter eller gjennombrudd for ny anvendelse av kjente teknologier fra andre felt på energifeltet.

– Løsningene kan godt ha et stykke frem til marked, men det må være en plan for hvilke produkter som kommer ut av prosjektet og hvilket marked det vil treffe. Dette er ikke bare forskning for å finne nye løsninger, men forskning for å få løsninger til markedet, sier Ane Torvanger Brunvoll, programkoordinator for Forskningsrådets store program for energiforskning ENERGIX.

Dette er altså ikke snakk om små forbedringer av dagens teknologi, litt økt lønnsomhet av eksisterende løsninger eller utviklingsprosjekter.

Etter planen vil fra tre til fem prosjekter dele en pott på 30 millioner kroner. Det er lagt opp til at Forskningsrådet kan støtte opptil 70 prosent av kostnadene, når prosjektene dreier seg om industriell forskning. Prosjektene vil bli fulgt tett opp, med milepæler underveis.

– Vi er spent på å se om denne utlysningen gir oss en type prosjekter vi ikke vanligvis får. I denne utlysningen vil vi også se på hvordan vi kan bli flinkere til å hjelpe grensesprengende teknologier å krysse “dødens dal” gjennom et tett samarbeid med Innovasjon Norge og Enova, sier Brunvoll. Dette er et supplement til hovedutlysningen av innovasjonsprosjekter i ENERGIX som vil ha frist 15. oktober. Innovasjonsprosjektutlysningen til høsten er fremdeles hovedtilbudet fra ENERGIX til bedrifter, presiserer Brunvoll.

Søkerne har kort tid på seg, den 21. mai går fristen ut. 

Mer info finnes på: www.forskningsradet.no