Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening

Lars Myhre ny leder av internasjonal komite for energiberegninger

Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening, er valgt som ny leder av komiteen ISO/TC 163/SC 2. Myhre overtok vervet formelt den 1. januar 2014.

0

Komiteen arbeider med standardiserte beregningsmetoder for bygningers energiytelse og har medlemmer fra 22 nasjoner. Lars Myhre overtar etter professor Vojislav Novakovic som har ledet ISO-komiteen siden 2005, skriver bygg.no

ISO/TC 163/SC 2 er en viktig komité for utvikling av standarder for å beregne bygningers energiytelse og termiske egenskaper til bygningsdeler og hele bygninger. Komiteen utvikler flere standarder som brukes i forbindelse med det europeiske bygningsenergidirektivet. ISO 13790 danner grunnlaget for energiberegningen i NS 3031 er kanskje den mest sentrale standarden og brukes globalt. Øvrige standarder fra komiteen omfatter detaljerte beregninger for bygningsdeler, kuldebroer og varmegjennomgangstall slik som U-verdi for vinduer, vegger, tak og så videre.

På årsmøtet i september 2013 i Stockholm ble Lars Myhre valgt som ny leder og overtok formelt den 1. januar 2014. Vervet er i utgangspunktet fram til 2019.