Even Leira, KEM-koordinator/inspektør ved Fagskolen i Oslo, er fornøyd med at kvaliteten på de nye fagskoleingeniørene stadig blir høyere.

– KEM-studentene holder et stadig høyere nivå

Et nytt kull med hele 22 fagskoleingeniører er uteksaminert ved Fagskolen i Oslo. Det blir utdeling av vitnemål torsdag 6. februar. Det er med glede næringen og andre registrerer at KEM-studiet i dag har høy anerkjennelse og at kvaliteten på studentene stadig blir bedre.

0

De nyutdannede vil gå inn i bransjen med ny utdanning i et spennende marked. Alle de uteksaminerte står med andre ord godt rustet. KEM-koordinator og inspektør, Even Leira sier til www.vvsforum.no:

– Tilbakemeldingene fra våre sensorer er entydige og klar. Studentene er mer dedikerte og holder stadig et høyere nivå for hvert år som går. Det er vi selvsagt alle naturligvis godt fornøyd med.

Avgangsstudentene vil altså bli hedret torsdag 6. februar. Stedet denne gangen er KUBEN Yrkesarena på Økern i Oslo og ikke i Norsk Teknologis lokaler, som tidligere.

Skifter jobb

– Har dere gjort noen forandringer på studieopplegget i det siste?
– Nei, vi har ikke foretatt nevneverdige forandringer. Vi gjør stadig noen endringer og utvikler oss, men dette er mer en naturlig prosess, sier Leira.

– Skifter mange studenter arbeidsgiver under eller etter at studiene er unnagjort?
– Ja, mange bytter arbeidsgiver og jobb. Flere går inn som prosjektledere for eksempel, men samtidig er det ikke noe nederlag om de fortsetter som rørlegger med utvidet og ny kompetanse. Det er ikke noe nederlag og man ikke skifter beite, påpeker Even Leira.

Utover det å dele ut av vitnemål, så kommer nevnte KEM-koordinator og undervisningsinspektør Even Leira og rektor Laila Martinsen til å ønske velkommen. I tillegg blir det presentasjon og informasjon om KEM-studiet. Et tema under seansen blir bransjesamarbeid.
NRL og VKE

Det er avsatt tid til at de inviterte skal spise fingermat og kose seg med god drikke. Mingling og bransjeprat skal det også bli.

Det er invitert en rekke gjester til den høytidelige kvelden i februar. Blant annet er skole, en rekke organisasjoner og studentenes arbeidsgivere invitert.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke NRL og VKE for all hjelp og støtte underveis. De er begge meget gode samarbeidspartnere, sier KEM-koordinator og inspektør, Even Leira.

For de som ikke allerede har meldt seg på, så minner om vi om at påmeldingsfristen til seremonien 6. februar er satt til 25. januar.