Etter tre og et halvår kunne endelig de 21 studentene smile etter fullført studie, og bevis på at de nå er fagskoleingeniører og sitter på den riktige kompetansen VVS-bransjen trenger.

KEM ingeniører er ettertraktet i markedet

21 fagskoleingeniører fikk utdelt sine vitnemål ved Fagskolen i Oslo torsdag

0

Etter tre og et halvt år kunne man endelig motta sine vitnemål som bevis for bestått KEM stuidet ved fagskolen i Oslo. 

KEM-studiet er et forholdsvis nytt yrkestilbud ved Fagskolene basert på 3,5 års deltidsstudier for allerede yrkesaktive håndverkere og andre med teknisk bakgrunn. Skolen har siden år 2000 levert dyktige fagskoleingeniører med nytteorientert teknisk kunnskap innen varme, energi og miljø på løpende bånd.
Nytt av året er at i framtiden skal Fagskolen i Oslo også favne fagskoletilbud for Akershus.
Da er det gledelig å kunne påpeke at studentene i år nesten var likt fordelt fra Akershus og Oslo

Saken fortsetter under bildet:

Her ser vi alle KEM-ingeniørene samlet rett etter vitemålutdelingen i Kuben Yrkesarena. Følgende personer fikk sitt vitnemål:
1. Imtiaz Ahmad, 2. Jens-Petter Skjerven, 3. Øyvind Gulbrandsen,  4. Torstein Stø Heggestuen, 5. Atilla Duran, 6 Neissi Amir Hassanzadeh, 7. Stian Smebøle, 8. Jan Arnesen, 9. Stian Sveistrup, 10. Vria Naseri, 11. Kim Bang Andersen, 12. Thomas Bergli, 13. Sigurd Haugli, 14. Tina Karoline Amundsen, 15. Thomas Tiede, 16. Eirik Magnussen, 17. Peder Kaarbø Mathisen, 18. Lasse Kihm Maktabi, 19. Thomas Hagen, 20 Thomas Rossver Stokkan. Egil Rødningen, var ikke til sted

Stort behov
Hovedsaklig går de utdannede inn som tekniske ledere, rådgivere og prosjektledere.

I år ut-eksamineres totalt ca 100 fordelt på flere steder Norge. For Oslo og Akershus del er nå studiet lokalisert i fantastiske Kuben yrkesarena på Økern, som huser flere utdanninger og har ambisjoner for tekniske fag.

– Opptakskravet er enten fagbrev eller fem års relevant yrkeserfaring. Vi måtte i år dessverre avvise mange kvalifiserte søkere, og ser nå på hvordan å kunne øke kapasiteten, sa undervisningsinspektør og leder for KEM studiet, Even Leira i sin tale.

KEM ingeniører er ettertraktet arbeidskraft og flere av årets kandidater ble fulgt til podiet av slekt, kolleger og arbeidsgiver.
– Vi ser også at våre studenter i større og større grad blir attraktive i i en større bredde som eks; eiendomsbransjen, Tekniske rådgivere og også i Olje og Gass-bransjen utover de tradisjonelle tilbud i entreprenørbransjen, sa Leira.

Saken fortsetter under bildet:


Tina Karoline Amundsen sammen med sin far Arne Amundsen. Tina jobber hos Oras på Jessheim, mens faren driver egen rørleggervirksomhet i Oslo.

Tre generasjoner
En bemerkelsesverdig kandidat i så måte var Tina Karoline Amundsen, som denne kvelden ble fulgt av en stolt far, Arne Amundsen. Far og datter er begge rørleggere, forøvrig det samme som bestefar hadde som yrke.
– Det er naturligvis et stort øyeblikk for oss, jeg er stolt, sier pappa Arne til VVSforum. Tina kan fortelle at det har vært et hektisk studium, men at hun er meget fornøyd med utdanningen. Selv hadde hun fem års praksis som rørlegger før hun søkte.
– Faget er fattig på kvinner, og det hadde vært fint med flere jenter i klassene, det skaper et godt miljø og det blir en fin balanse i gruppene under prosjektarbeid. De kvinnene som har vært hos oss er meget dyktige i faget, og har stor valgfrihet i arbeidsmarkedet, påpeker Leira.


Fra venstre: Drirektør i NHO og styreleder for Fagskolen Nina Solli, undervisningsinspektør og leder for KEM studiet Even Leira og rektor ved Fagskolen i Oslo Laila Jensen Nagelhus. 

Kunnskapshungrige
– Dette er lærevillige og dyktige folk fra det praktiske yrkeslivet, som med denne skolen har fått et faglig påfyll og er hevet til å kunne ta lederansvar. De er klare for mer krevende oppgaver, sier Leira.

Leira påpekte at kunnskap om hvordan man løser oppgaver i praksis, og særlig i byggfagene er avgjørende. Implementere løsninger er viktig, og studentene jobber med innovasjon i bransjen….

Studiet drives i nært samarbeid med NRL og VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi), Både Ole Larmerud(NRL) og Mats Eriksson (VKE) holdt spennende innlegg der de begge understreket behovet for kunnskap som både har teoretisk og praktisk forankring.

KEM studiet inneholder både praktiske og teoretiske moduler og går i dybden på flere aktuelle fagområder, som gir den enkelte spesial kompetanse innen ulike fag. 

Styreformann for Fagskolen Nina Solli, regiondirektør i NHO påpekte at behovet for kompetansen på dette nivået er viktig for næringslivets konkurranseevne.