Investerer 30 millioner i energieffektiviseringsprosjekter

Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen investerer nå 30 millioner kroner i energieffektiviseringsprosjekter.

0

Risikoen for resultatoppnåelsen tar leverandøren Schneider Electric. 

Nord-Fron har i lengre tid slitt med for høyt energiforbruk i kommunen. I sin energi- og miljøplan hadde kommunen satt som mål at de skulle redusere energibruken med 15 prosent. Målet nå oppjustert til nesten 30 prosent.

Nord-Fron kommune har i samarbeid med Schneider Electric vurdert 28 av de kommunale byggene i kommunen og kommet frem til over 200 tiltak som bør gjennomføres. I flere av kommunens bygg opplever man at det er et dårlig inneklima, og som byggeier anser kommunen det som viktig å tilby gode arbeidsplasser med godt inneklima til de som arbeider i og bruker byggene.

Etter en grundig energianalyse er det beregnet av Nord-Fron kommune kan oppnå en energibesparelse på hele 29 prosent ved å gjennomføre tiltakene som er anbefalt. Nytt i denne sammenhengen er at risikoen for resultatoppnåelsen tas av leverandøren, og at begge parter har et ønske om å oppnå størst mulig besparelser til lavest mulig kostnad. En gevinst utover det som er prosjektert vil deles mellom de to partene.

Garanterer for besparelsen
Schneider Electric har identifisert en mulig reduksjon i energiforbruk tilsvarende rundt 1,65 millioner kroner per år med gjeldende energipriser, og garanterer for at denne reduksjonen realiseres. Dersom kommunen ikke oppnår antatt besparelse dekker selskapet mellomlegget, eller gjennomfører flere tiltak i bygningsmassen for å oppnå garantert besparelse. Dersom det viser seg at kommunen sparer mer energi enn forventet deler leverandøren og kommunen besparelsen. Denne modellen, som kalles Energy Performance Contracting (EPC), reduserer risikoen for kommunen og gir partene et felles insentiv for å følge opp driften i hele kontraktsperioden.

Enova støtter prosjektet med 2,9 millioner kroner og kommunens forsikringsselskap, KLP, har signalisert en reduksjon i forsikringspremien på ti prosent, som følge av tiltak som gjennomføres som en del av prosjektet. Sammen med energibesparelsene muliggjør dette at kommunen kan investere 30 millioner kroner og samtidig ha de samme kostnadsrammene som før prosjektet. Prosjektet er med andre ord selvfinansierende.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for Nord-Fron kommune og våre innbyggere. Vi får bedre og mer moderne bygg, med bedre inneklima og bedre trivsel blant de som jobber i og bruker de kommunale byggene. Dette kommer i tillegg til at vi reduserer miljøbelastningen av vår drift med 30 prosent, sier Olav Røssum, ordfører i Nord-Fron kommune. 

– At Schneider Electric var villig til å dele risikoen i prosjektet med oss, gjorde at det var mye enklere for oss å vedta en så stor og omfattende investering som dette er, sier han.

Bedre drift og vedlikehold 

Schneider Electric har knyttet til seg Norges Astma- og allergiforbund for å sikre at tiltak ikke bare skal redusere kommunens energibruk, men også sikre et bedre inneklima og arbeidsmiljø. I tillegg får kommunen bygg som er optimalisert, som bruker mindre energi og som reduserer det tekniske vedlikeholdsetterslepet. Det vil i tillegg bli lettere å styre og drifte byggene. På denne måten vil kommunen kunne frigjøre ressurser som kan benyttes til andre oppgaver.

Etter gjennomføring av arbeidene vil kommunens driftspersonale blant annet ha en felles plattform for drift av alle tekniske anlegg. Dette vil bidra til at kommunen blir mindre sårbar for fravær og sykdom, ved at flere ansatte har felles kunnskap om styring av byggenes ventilasjonsanlegg og oppvarming. I tillegg vil kommunen få utført den lovpålagte energimerkingen av alle bygg som omfattes av prosjektet.

– Nord-Fron er den første kommunen i Norge som tenker energi, inneklima og byggforvaltning i et integrert perspektiv og i så stort omfang. Her gjør en liten kommune en stor og banebrytende investering for å forbedre standarden på kommunale bygg. Ved å velge Schneider Electric og vår løsning for felles risiko og gevinst, får kommunen en driftspartner med felles mål og motivasjon. Sammen har vi en målsetning om å spare så mye energi som mulig og sørge for at driften er optimal, sier Per Hellevik Carlsson i Schneider Electric.

Detaljer om prosjektet:

Oppstart: August 2013

Antatt ferdigstillelse: Desember 2015

Antall tiltak: 212

Berørte bygg: 28

Investering: 30 millioner eks. mva

Besparelser: 2,5 GWh per år