– Innovasjonen må bli sterkere i VVS-bransjen

Grohe-sjef Jonas Brennwald

0

Jonas Brennwald ser at leverandører, grossister og kjeder foretar endringer. Oppkjøp er mer vanlig og selskaper legges ned. Det tas grep for å møte fremtiden, som vil se helt annerledes ut enn den har gjort til nå.

– Vi går mot større enheter som har finansielle muskler til å skape innovative produkter og se hele verdikjeden under ett. Innovasjon koster penger og det er de store, tunge motorene som må skape dette i utgangspunktet og så kan det eventuelle trigge de mindre til å komme etter. Innovasjon handler om langt mer enn design, minner Brennwald oss om.

Globalt marked
GROHE-direktøren trekker paralleller til bilindustrien og deres innovative tenkning. Bilprodusentene har alltid ligget i forkant av utviklingen og det har vært mulig siden de har hatt store markeder å selge biler i.

– Det er nemlig de aktørene som operer i de globale markedene som vil overleve på sikt, for det trengs høy omsetning for å holde tritt med utviklingen. Da holder det ikke å produsere kun for det nordiske markedet, men man må ha hele verden som markedsplass og med det er det knyttet utfordringer for mange innen VVS-bransjen, mener Brennwald.

Jonas Brennwald mener at VVS-bransjen må lære av hvordan andre bransjer tenker og handler. Det skjer en enorm utvikling i en rekke bransjer og det har skjedd over tid, men VVS-bransjen holder igjen og har ikke hatt nevneverdig ambisjoner om å tenke stort og nytt.

Ikke tilfeldig
– Hvordan tror du at telefonene til Ericsson og NOKIA hadde sett ut og fungert om ikke Apple hadde gått i bresje, spør Brannwald og retorisk og minner om hvilken formidabel jobb som dagligvarehandelen og matprodusentene har gjort de senere årene for at forbrukerne skal kjøpe mer og dyrere mat.

– Det er aldri lagd så mange kokebøker, så mange TV-programmer og artikler i aviser og ukeblader om mat som i det siste året. Det er ikke tilfeldig og bak ligger de store produsentene som ønsker å selge mer. Alt er like planlagt som at Coca Cola-flaskene er plassert hos Narvesen på rad tre i det første skapet du ser, fastslår Jonas Brennwald.

For GROHE sin del er innovasjonen godt i gang og Norge vil kanskje få 100 av de 300 nye produktene som lanseres. Ikke alt passer inn i TEK 10, hygienekrav og andre forskrifter som er spesielle for Norge, men den globale verden blir stadig mindre og de samme armaturene selges etter hvert både i Norge, Afrika og Asia.

Nettet en mulighet
– Vi har gjort et grundig stykke arbeid over tid og er klar for at mange nye produkter skal ut, men det kreves at grossistene og kjedene følger med i timen.  Kjedene må ta i bruk de nye produktene og pushe dem i markedet. Forbrukeren er ofte lojal og har tillit til rørleggeren, som på sin side må skoleres og informeres.

– Vil netthandelen skape ytterligere press i markedet?
– Ja, det har nettet allerede gjort skapt press og forandringer. Netthandel har selvsagt kommet for å bli, så det nytter ikke å stritte i mot. VVS-bransjen kan leve med netthandel og tradisjonell handel side om side, men det må foretas bevisste valg og legges opp konkrete strategier for at det skal fungere slik. Frykt ikke nettet, men se om det som en mulighet!

Varme & Bad best i Norge
– Du har uttalt tidligere at kjeden Varme & Bad er Norges mest innovative kjede. Hvorfor mener du det?

– Kjeden har en dyktig ledelse og gjør grep i styresammenheng ved å ansette en tidligere KEA-sjef at de ser fremover og ønsker fornying. Jeg vet også at kjeden gjør vurderinger rundt volum og antall leverandører. De fleste kjedene har i dag for mange leverandører og skal man lykkes fremover må kjedene våge å kutte i antall leverandører. Varme & Bad har signalisert at de er klare for å gå på en slik jobb, sier Jonas Brennwald, frittalende svenske og administrerende direktør hos GROHE i Nord-Europa.