Teknisk direktør i NRL, Ole Larmerud opplyser at NRL ikke har noen oversikt over om det monteres våtromskabiner som ikke er godkjente.

– Ingen oversikt over om våtromskabinene er godkjente

NRLs Ole Larmerud:

0

– Nei, vi har ingen oversikt over om det monteres kabiner som ikke er godkjente, men disse kabinene skal selvsagt være godkjente, påpeker teknisk direktør i NRL, Ole Larmerud overfor www.vvsforum.no

Ansvaret
Teknisk direktør, Ole Larmerud understreker at selve godkjenningen er produsentens ansvar, men byggeentreprenøren (som regel kunden) må påse at de valgte modulene er godkjente.

– Hvilket ansvar har de prosjekterende?
– De prosjekterende har ansvar for å påse at kabinene oppfyller kravene i teknisk forskrift, både med hensyn til det byggetekniske og til rett plassering, for å ivareta vannskadesikkerhet, tilkomst og vedlikehold.

– Hva med rørleggerforetakenes ansvar?
– Ansvaret her begrenser seg til å påse at tilkoplingspunktene tilfredsstiller Norsk Standard og at rørinstallasjonene frem til kabinene utføres i henhold til regelverket. Rørleggeren må dokumentere eventuelle avvik til tiltakshaver, sier Larmerud.

Redusert omsetning
Den forholdsvis omfattende importen av våtromskabiner skaper frykt for at salget- på sikt – av baderomsprodukter som flis, membran, toaletter, baderomsplater, armaturer og innredning vil synke. Det bekymrer også teknisk direktør, Ole Larmerud.

– Det er jo et beklagelig faktum at omsetningen og fortjenesten til rørleggerforetakene reduseres betraktelig når modulene kjøpes inn direkte fra totalentreprenøren, sier han.