GK skal omsette for 10 milliarder innen 2022

Motiverte medarbeidere, organisk vekst krydret med oppkjøp, skal bidra til at GK-konsernet omsetter for 10 milliarder innen 2022. Med det har GK staket ut strategien og satt seg hårete mål for fremtiden. Satsingen blir like omfattende innenfor alle de tre fagområdene ventilasjon, rør og elektro.

0

GK har de senere årene markert seg som en av de ledende aktørene i bransjen når det gjelder å levere energieffektive og smarte inneklimaløsninger i bygg. Det familieeide selskapet vil omsette for over fire milliarder i 2014, som er ny omsetningsrekord. Konsernsjef Jon Valen-Senstad meldte tidligere i høst at det også blir det beste året noensinne inntjeningsmessig.

HR/HMS sjef Birgit Helene Stav og Konserndirektør Personal/HMS John-Erik Karlsen forteller til VVSforum at selv om det meste virker til å være stell hos GK, er det ikke noe å si på selskapets ambisjoner om videre vekst. Med oppkjøpet av Jørstad KTL høsten 2011, er man nå godt etablert på rørsiden, og med etableringen av GK Elektro i høst, er kursen lagt. Begge poengterer at skal de lykkes, er GK helt avhengig av et godt samspill med sine medarbeidere.

Positive tilbakemeldinger
GK gjennomførte før sommeren en større medarbeiderundersøkelse i regi av Rambøll. Av totalt 54 bedrifter kom GK på andre plass på de ansattes trivsel. 9 av 10 svarte at de likte seg svært godt i GK.
– Resultatet av denne undersøkelsen er vi veldig stolte av. Vi putter mye penger i trivsel, og jeg føler at GK er flinke til å ta vare på de ansatte. Alle medarbeidere er like viktige, og de skal føle at de blir tatt godt hånd om. Det er en kjempeviktig faktor, påpeker HR/HMS sjef Birgit Helene Stav.

Grunnlaget er lagt
– Jeg føler vi har bevist at vi har klart å gjennomføre våre målsettinger så langt. Ambisjonene og evnen er der, og vårt mål i 2022 om en omsetning på 10 milliarder er selvsagt ambisiøst, men vi har våre delmål underveis, inntil hovedmålet er nådd, sier konserndirektør og eier, John-Erik Karlsen.
– Kjernen i vår virksomhet er å kunne levere et godt inneklima til våre kunder. Det oppnås med solid kompetanse og faglig bredde, og at GK leverer det vi sier vi skal levere. Vårt eget bygg her på Ryen, er et bevis på dette. Her leveres godt inneklima med variable luftmengder i tråd med passivhusstandard som fungerer etter de kriteriene som er satt. I tillegg til god faglig kompetanse på huset, fikk vi eksperthjelp av Sintef og Mads Mysen til å klare våre målsettinger. Dette er et godt referanseprosjekt for oss, påpeker Karlsen.

Saken fortsetter under bildet:

Miljøhuset GK på Ryen er et godt symbol på hva som er mulig å få til med hjelp av dyktige medarbeidere.

Satsingen fremover
Strategien til GK er å vokse innenfor alle sine virksomhetsområder. På ventilasjonssiden er selskapet allerede en solid aktør, og det akter de også å bli på rør og elektro. Veksten skal skje gjennom oppkjøp og organisk vekst. Et annet område hvor de ser store vekstmuligheter er på servicesiden.
– GK har nettopp etablert GK Elektro. Der vil veksten være en kombinasjon av oppkjøp av både store og mindre aktører, og man vil først og fremst ha fokus på de store byene i første omgang. Der er det størst volum å hente. Så vil utviklingen gå mer over i en organisk vekst etter hvert, forteller konserndirektøren.

Karlsen poengterer at de skal ha med seg lønnsomheten underveis. Det skal bygges opp en solid egenkapital, man ønsker ikke å løpe etter omsetning. GK er en familiebedrift, og må generere penger til vekst selv.

Birgit Helene Stav skyter inn at de har stort fokus på risikostyring, parallelt med at inntjening er og blir viktigst.

– Vi lærte mye av oppkjøpet av Jørstad KTL. Det gikk trått de første årene, samtidig som det var ukjent farvann for vår del. At ventilasjon og rør er to forskjellige arenaer, fikk selskapet merke. Ventilasjon er ingeniørkompetanse, mens rør og elektro er mer håndverksutførelse. Men nå har vi har lykkes å snu skuten, og GK Rør går veldig bra, sier Karlsen
– I tillegg blir service et viktig område for oss på veien til vårt mål. Det er et interessant marked hvor det finnes store muligheter.

Saken fortsetter under bildet:

GK feiret i september sitt 50 års jubileum i den nye konferansebygningen Qube på Gardermoen. Det ble en dag, og en fest som overgikk det meste, og som det forsatt snakkes varmt om i GK. Her ser vi en rørt John-Erik Karlsen få trampeklapp av alle ansatte. Foto:GK.

Utvikling av medarbeidere
I dag er det rundt 1850 ansatte på konsernbasis i GK. Alle som begynner i selskapet må gjennom et to-dagers kurs hvor de får vite alt om selskapet, samt utdanningstilbud og utviklingsprogrammer som finnes på ulike nivåer i selskapet.
– Når vi vokser og tjener penger har vi muligheten til å drive kompetanseutvikling for alle ansatte. GK har egne opplæringsprogram som er skreddersydd ulike stillinger. GK Skolen er også helt sentral. I tillegg gjennomføres totalt 1500 kurs per år, sier Stav.
– Vi ønsker rekruttering internt, og ser på det i et helhetsperspektiv. Folk trenger utfordringer for og trives og utvikles. Mange av våre ansatte har jobbet i selskapet i 25-30 år. Opplæringsprogrammene baserer seg på hvor hver enkelt medarbeider befinner seg, og målet er at hver ansatt også utvikler seg individuelt og som fagperson. Våre opplæringstilbud er en kombinasjon av tilbud og krav.

Lederne i GK blir også godt ivaretatt med lederopplæring, verktøy, it-systemer og gode støttesystemer for å utøve sin funksjon på en bra måte. Lederne i GK har egne programmer i forhold til personlig utvikling.

– Ønsker vi å beholde de gode medarbeiderne så må bedriften vise at man satser. Så at det brukes midler til kompetanseutvikling, er rett og slett en nødvendighet. Det er en svært god investering, sier Stav.

Satser bevist på rekruttering
Den totaltekniske entreprenøren har i dag rundt 70 lærlinger rundt om i landet. Lærlingene følges opp spesielt med kursing, fag, HMS, og både læringene og deres fagansvarlige samles en gang i året.

– Man trenger ikke å være ferdig med hele sitt utdannelseløp, før de kommer til oss. Vi ser vel så mye på pågangsmot og gode holdninger, poengterer Stav.

Hun forteller at de skal være den mest attraktive arbeidsgiveren i bransjen.
– Det krever mye av oss, og vi har satt oss hårete mål. Men vi har opparbeidet oss stor konkurransekraft, er solide og vår kompetanse kommer til uttrykk i svært mange sammenhenger. Vi må ha kunnskap for å lykkes i de ulike prosessene, og evnen til det er en av suksesskriteriene for GK.

GK konsernet vil fremover fortsatt ha et fokus på å være synlige i markedet, inn mot skole- og høyskolemiljøer, og andre arenaer det er viktig å synes for å treffe de riktige menneskene. En del av den pakken er også deltagelse på næringslivsdager på høyskoler, arrangere studentoppgaver og miljøstipender.

– Den yngre generasjonen er mye mer opptatt av energi og miljø en hva vi var på samme sted i livet. Det lover bra for fremtidens rekruttering til bransjen, sier Birgit Stav og John-Erik Karlsen avslutningsvis til VVSforum.