Viktig målestasjon: Geir Kåre Kroken og Per Roger Skurdal i Isoterm utenfor testaboratoriet, hvor de har måler temperaturer i ulike masser, under snø og grunnforhold.

Forsker på frostsikkerhet i vann og avløp

Bruk av frostsikre vann- og avløpsrør øker i omfang, særlig for å unngå graving og sprengning i sårbart terreng. Når kostnader, grunnforhold eller liten plass begrenser selvfall velges dessuten ofte frostsikre anlegg

0