F-gass revisjonen på dagsorden for AREA Norden

Årets vårmøte for AREA Norden var lagt til Finlands Kuldetekniske Museum. Muséets eier er den 94-årige Paavo Suominen, grunnleggeren av Huurre, og han var vår elskverdige vert. Muséet huser over 100 år med kuldeteknisk utvikling, og en mengde spennende historie, og er enestående i Norden.

0

Konsekvensene av den nye F-gassforordningen ble diskutert i detalj. Noen av temaene var:
•Knapphet på R404A og retningslinjer for resirkulering av brukt kuldemedium.
•Omfanget av lekkasjekontroller når grensene for fyllingsmengde endres fra kg til GWP-ekvivalenter. Og hvem vi mener bør utføre lekkasjekontroller.
•Manglende kuldemedieretur av HFK.  Ikke mottaksapparat for brennbart kuldemedium HFO.
•Nasjonalt kuldemedieregnskap og hvordan dette bør fungere.

Revisjon EN 378
I tillegg var alle bransjesjefene nasjonalt engasjert i den pågående revisjonen av EN 378, som er den viktigste normen for alle de fire nordiske landene.

Et samlet norden
Møtet var også et formøte for AREA sitt årsmøte i mai, for at de nordiske landene skal få samordnet sine standpunkter. En rekke viktige rammebetingelser for kulde- og varmepumpebransjen i Europa står på dagsorden til årets AREA-møte, og det er viktig med et samlet Norden for å få gjennomslag.

Kilde: vke.no