Illustrasjonsfoto: Skattedirektoratets kontorer på Helsfyr i Oslo

Difi har utarbeidet nytt miljøkriteriesett for offentlige byggeprosjekter

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ferdigstilte nylig et nytt miljøkriteriesett for prosjektering og entreprisearbeid for bygg. Miljøkriteriesettene inneholder forslag til ferdige miljøkrav og – kriterier, og kan brukes i offentlige byggkonkurranser.

0

– Gode offentlige anskaffelser betyr også å ta miljøhensyn. Miljøkriteriesettene vil gi kommuner og andre byggherrer en god miljøprofil, og gjøre det enklere å følge opp kravene i lovverket om offentlige anskaffelser, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi i en pressemelding. 

Lov om offentlige anskaffelser pålegger offentlige oppdragsgivere å ta hensyn til miljømessige konsekvenser under planlegging av den enkelte anskaffelse.
 
– Mange synes det er vanskelig å finne gode miljøkrav og formulere disse på lovlig vis. Nå får de hjelp til å få gode miljøkrav i byggeprosjektet, fortsetter Strømsnes.

Kan brukes rett inn i konkurransegrunnlaget
Miljøkriteriesettene for prosjektering og entreprisearbeid for bygg som nå er lagt ut, er en plukkliste med forslag til henholdsvis:

·kvalifikasjonskrav
·kravspesifikasjoner
·tildelingskriterier
·og kontraktsvilkår

Oppdragsgiver kan velge mellom såkalte basiskrav eller utvidede krav, i forhold til miljøambisjonen man ønsker i prosjektet. Kravene er formulert som ferdige setninger som kan settes rett inn i konkurransegrunnlaget.

Bedre kvalitet og mer innovasjon
Ambisiøse miljøkrav kan stimulere til mer bruk av miljøteknologi og innovative løsninger.

– Ved å stille miljøkrav oppnår man ofte også en generell kvalitetsforbedring. Det er for eksempel en klar sammenheng mellom materialer med lang levetid og redusert ressursbruk og avfall, forklarer Strømsnes.

Difis første miljøkriteriesett for prosjektering og entreprisearbeid for bygg ble utarbeidet i 2007, og er nå oppdatert i forhold til gjeldende regelverk for bygg. Det nye miljøkriteriesettet har også tatt opp i seg krav fra sertifiseringssystemet BREEAM-NOR.

Difi har i tillegg utarbeidet fire andre miljøkriteriesett: To tilsvarende for anleggsprosjekter og to for forvaltning, drift og vedlikehold av hhv bygg og anlegg. Alle kriteriesettene finner du på anskaffelser.no på sidene om miljøkriteriesett