Styreleder i Comfort-Kjeden AS, Helge Lars Berger er sammen med resten av styret i Comfort-kjeden i samtaler med Bademiljø om et eventuelt samarbeid.

Comfort og Bademiljø snakker sammen om mulig samarbeid

Styrene i henholdsvis Bademiljø AS og Comfort-Kjeden AS vedtok i dag å invitere kjedenes medlemmer til å drøfte mulighetene for et formalisert samarbeid knyttet til markedsføring, innkjøp, medlemstjenester og drift.

0
Et eventuelt samarbeid vil kunne utløse betydelige synergieffekter til glede for hele verdikjeden fram til forbruker, skriver partene i en felles pressemelding.


Nå skal samarbeidsmodeller drøftes med kjedenes medlemmer. Om valget faller på et omfattende samarbeid, må dette behandles av generalforsamlinger i begge kjedene før det kan bli en realitet. Et omfattende samarbeid vil dermed tidligst få effekt i 2015. Drøftelsene vil ikke innvirke på planlagte aktiviteter i de respektive kjedene eller gjeldende avtaler for 2014.