COHERENO – ambisiøs oppgradering av eksisterende eneboliger

Prosjektet COHERENO`s målsetting er å styrke samarbeidet mellom aktører som tilbyr tjenester innen ambisiøs oppgradering av eneboliger. Fem land deltar i prosjektet som varer fra 2013-2016. Den 23. september og i Trondheim 2. oktober arrangeres det workshop om helhetlig oppgradering.

0

– COHERENO inviterer alle som er involvert i planlegging og/eller gjennomføring av oppgradering av eneboliger til workshop i Drammen 23. september og i Trondheim 2. oktober, opplyser Seniorforsker, M.Arch. Dr.ing., Tommy Kleiven i Sintef Byggforsk. 

Oppgradering av eneboliger – et vekstmarked
Etter hvert som andelen av eneboliger bygd etter TEK10 (og snart TEK15) øker, vil forskjellen mellom disse og eksisterende eneboliger uten moderne komfort bli tydeligere for huseierne. Når en eksisterende bolig kommer til punktet hvor det er nødvendig med rehabilitering, vil eieren være trygg på at det som gjøres er fornuftig også i et lengre tidsperspektiv.

Rehabiliteringsmarkedet har over flere år hatt en stabil og jevn vekst, og har nå passert nybyggmarkedet for boliger i størrelse.  85 % av energibruken i boliger skjer i eneboliger og andre småhus. Dette innebærer et betydelig energisparingspotensial, og en målrettet satsing på dette området vil være i tråd med myndighetenes ønsker.

Hvordan satse på dette markedet?
Eneboligeiere er hovedsakelig privatpersoner som ikke alltid har nok kunnskap til å kunne vurdere hvilke tiltak det er fornuftig å gjennomføre. I dag blir de konfrontert med et bredt tilbud av enkelttiltak som de selv må velge mellom. Når huseieren først er i modus til å investere penger i boligen vil det være en fordel å gjøre dette på en helhetlig måte. Huseier vil da slippe å ergre seg over at ”det burde du ha tenkt på” i etterkant.

Det forutsettes derfor at man må kunne tilby en helhetlig løsning som er trygg og forutsigbar for kunden. Både planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av slike oppgraderingsprosjekter må derfor skje gjennom godt samarbeid mellom alle involverte fag. Det handler om å bruke de enkelte fagenes spisskompetanse og sette sammen en løsning som «henger sammen».  

Delta på tverrfaglig workshop om helhetlige oppgradering
Workshopen i Drammen arrangeres den 23. september kl. 12-18 (Husbanken, Grønland 1) og i Trondheim 2. oktober kl. 12-18 (Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127). Påmelding kan gjøres her.

Hensikten er å gi bedrifter som ønsker en målrettet satsing mot oppgraderingsmarkedet en arena for å møte likesinnede på tvers av fag og få drahjelp til å komme videre i prosessen, opplyser Sintef.