BNL-lederen bekymret over utviklingen

I dagens utgave av Aftenposten er det en sak om hvordan kriminelle aktører blir trukket inn som underleverandører til store offentlige prosjekter. – Vi er veldig bekymret for denne utviklingen, sier Jon Sandnes i BNL.

0

 – Saken viser hvordan bedrifter står overfor et trusselbilde som de ikke har erfaring med, eller kunnskap om til å håndtere. Dette krever ekstra årvåkenhet, sier Jon Sandnes i BNL.

BNL er i tett dialog med politi, skatt og Arbeidstilsynet når det gjelder å få på plass en verktøykasse som gjør det enklere for bedrifter å gjøre de nødvendige tiltakene. BNL har også henvendt seg til regjeringen når det gjelder å få på plass effektive tiltak som kan bidra til å snu denne alvorlige utviklingen.

– Bedriftene trenger rett og slett hjelp til å avsløre skurkene. Det ser ut til at de kriminelle aktørene stadig operer på nye måter, og det er vanskelig for byggherre og hovedentreprenør å avsløre lovbrudd.

Samtidig påpeker Sandnes at bedriftsledere må være årvåkne og ta dette på høyeste alvor.

BNL ønsker også å bidra arbeidet med å gjøre det lettere å sjekke bedrifter.

I disse dager gjøres det en jobb blant annet med en revitalisering av Startbank, sier Sandnes.

Sandnes peker også på at færre ledd bør vurderes i en kontraktkjede.

– Både bestillere og entreprenører bør i større grad gjøre vurderinger om hvor mange ledd man bør ha i en kontraktkjede. Her har flere allerede gått foran. Dette vil bidra til større åpenhet, som er viktig i møte med et nytt trusselbilde. Offentlige oppdragsgivere kan også bidra med å etterspørre lærebedrifter, og etterspørre andre kriterier en laveste pris, sier Sandnes.

Kilde.bnl.no