Ble tildelt æresmedlemskap i Oslo rørleggerlaug

NRLs revisor Per Christian Roestad ble tildelt æresmedlemskap under årets generalforsamling i Oslo rørleggerlaug som nylig ble avholdt i Laugssalen i Oslo håndverk- og industriforening. Samtidig ble Helge Ranheim valgt inn som ny oldermann etter Erik Hveem.

0

– Det er en stor overraskelse og en stor ære, sa Roestad under sin takketale etter generalforsamlingene for både lauget og NRL avdeling Oslo, skriver NRL på sine hjemmesider.

Roestad ble berømmet for sin utrettelige innsats både for Oslo rørleggerlaug og NRL gjennom en årrekke.

Han har vært medlem i lauget siden 1. januar 1983, og hans omfangsrike CV inkluderer blant annet Fagkyndig domsmann i VVS-saker gjennom to perioder, Oldermann i Oslo rørleggerlaug fra 1995 til 1998 og Leder for svenneprøvenemnda fra 2003 til 2015.

Han er i selskap med syv andre laugsbrødre om å ha æresmedlemskap.

Ingen tvil
– Per Christian har vært en veldig aktiv laugsbror og stått til tjeneste for alle i lauget alle de årene han har vært medlem. Det var ingen tvil om at han skulle tildeles æresmedlemskap, sier leder i Rørentreprenørenes Felleskontor, Anders Larmerud.

Under generalforsamlingen i lauget ble Helge Ranheim valgt inn som ny oldermann. Han avløser Erik Hveem og sitter i ett år fra 20. mars 2014.
Høy stemning

NRLs avdeling Oslo og omegns generalforsamling gikk rolig for seg, med gjennomgang av årsberetningen og ulike innspill fra enkelte medlemmer. 48 av medlemmene var tilstede, og med 41 fullmaktsstemmer var generalforsamlingen vedtaksfør.

I likhet med laugets generalforsamling, ble denne holdt i Laugssalen i Oslo håndverk- og industriforening (OHIF) i Rosenkrantz gate 7, i Oslo sentrum.

Kvelden ble avsluttet med servering, sosialisering og høy stemning blant medlemmene.