– Barnehagegulv er som en røykfylt bar!

Luftkvaliteten i skolerom, boliger og barnehager engasjerer Tore Andersen. Han er svært kritisk til at det ikke tas kraftigere løft for å bedre inneluft, fordi vi oppholder oss opptil 90 prosent av livet inne. Særlig barnehager får kritikk av lederen av NFBIB – Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn.

0

-Situasjonen ved barnehager er at ingen vet tilstanden. Det er ikke gjort nasjonale undersøkelser, tilsvarende det er gjort for skolen. Dette henger nok sammen med at myndighetene har vært mer opptatt av å få full barnehagedekning, og ikke sett på kvaliteten. Nå har vi mange nye barnehager med god standard, men det viser seg at mikropartiklene inne er på høye nivåer, fastslår Tore Andersen ovenfor VVSforum.
 
-Barna lever halve dagen på gulvet. Ventilasjonsløsningene er ikke innrettet mot dette nivået. Kort og godt: På gulvet er det mest forurensning – og minst ventilasjon.

Barnehager har putekrig og lek, og partikkeltettheten blir som i en gammeldags røykfylt bar.
 
– Det er en utfordring å skaffe nok kunnskap og finne frem til hvilke løsninger som bidra til bedre luftkvalitet i barnehager.
 
Han savner en – det han kaller en intelligent diskusjon – på hvordan ventilere for barna i barnehager, og hvilke utfordringer disse byggene står ovenfor med partikkelmengden.
 
-Hvor er godkjenningsnivået for barnehager? Vi har ingen nasjonal godkjenning etter forskriftene. På kommunenivå er tilsynet veldig svakt, fyrer Andersen løs.
 
Det er viktig å få bygget opp forståelse for barnehagenes inneklimautfordringer.
 
-Dessuten; gulvvarmen brukes feil i barnehager. Den bør slås av om natten og midt på dagen, når det blir varmt.
 
Så går han løs på skolene.

-Vi i forumet samarbeider med både barneombud og elevorganisasjoner, og har fått kartlagt hvor mange skoler som ikke er godkjent. Da viser det seg at rundt 40 prosent ikke er godkjent, pluss at vi ser at mange godkjente ikke skulle vært det.
 
Dette er undersøkelser som etter hvert er blitt kjent fra media, men Andersen synes det er for dårlig oppfølging for å rette opp situasjonen.
 
Han forteller at NFBIB jobber med kurs og konferanser i alle fylker, i samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Statens arbeidstilsyn. Dette går via fylkesmannen som inviterer kommunene til disse nasjonale kursene for å organisere skolen.
 

NFBIB bidrar her og bruker masse krefter. Da forventer vi oppfølging, sier han og mener at kommunene bør skaffe seg mer VVS-kunnskap, og samarbeide med blant annet leger.
 
Tore Andersen har også mange kritiske bemerkning når det gjelder inneluft i boliger, men da like mye klar melding til folk flest.

-Tidligere jobbet man med forebyggende helsetiltak. Og boliger var sentralt for folkehelsen, fordi smittsomme sykdommer var tunge problemer. Da helsemyndighetene etter hvert fikk orden på dette, gikk sykdomstilfellene ned. Men nå lever vi i en helt annen kjemisk verden, og nye utfordringer står i kø.
 
-Vi er som kjent inne i boligen 70 prosent av livet. Da er det viktig å få en publikumsforståelse av at bolig har helsebetydning. Der det er dårlige boliger, hadde loven tidligere sterke virkemidler til å gå inn og foreta seg noe. Men muligheten til slike kjennelser er tatt bort.

Myndighetene kan kun i spesielle situasjoner gå inn i utleieboliger. Det er en svakhet at mange ikke kjenner vår måte å bo på, blant annet innvandrere mange trenger bedre veiledning, sier Andersen, og peker på at de ofte kommer fra land hvor det fortsatt bygges boliger med mange sprekker, slik vi gjorde det i Norge tidligere.
 
-I disse energisparingstider bygger vi pottetett, og betingelsen er at folk får god og frisk fra ventilasjonen. Det vi skal være obs på er at CO2 stiger i dårlig ventilerte rom, spesielt i soverom om natten, avslutter Tore Andersen i NFBIB.