App for valg av kombiventil

Ny app fra Siemens Building Technologies finner riktig Acvatix kombiventil med tilhørende aktuator. Appen er utviklet for iOS og Android.

0

Skriv inn ønsket maksimal vannmengde eller la appen beregne den. Når det legges inn begrensninger som gjenging, PN- og DN-klasse, driftspenning, styresignal og fjærretur, finner appen riktig kombiventil ut i fra begrensningene. Tilhørende aktuator kan finnes på samme måte.
Alle datablader er tilgjengelige og kan lagres på din smarttelefon. 

Ventilene kombinerer reguleringsventil, regulering av differansetrykk for å skjerme mot trykkvariasjoner, verktøy for å forhåndsinnstille maksimal vannmengde og målepunkter for å måle differansetrykk. Appen kan benyttes for planlegging og implementering av VVS-anlegg med multifunksjonelle og trykkuavhengige ventiler